Lập Thạch thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo

15/10/2020

Để những chính sách hỗ trợ, chương trình an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các xã, thị trấn chú trọng điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...Qua đó, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Toàn huyện có 854 hộ nghèo, chiếm 2,05%, 1.335 hộ cận nghèo, chiếm 3,21%. 

Thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, 9 tháng đầu năm 2020, toàn huyện có 160 hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng; có 306 hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền  hơn 24 tỷ đồng; 596 hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 44.tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.288 hộ được vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng số tiền hơn 25.7 tỷ đồng; 569 hộ được vay vốn từ quỹ giải quyết việc làm với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Thực hiện các hỗ trợ khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, 9 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã cấp 1.536 thẻ BHYT cho người nghèo, cấp 2.702 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; có 605  lượt học sinh thuộc hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập.

Ngọc Thảo

Các tin đã đưa ngày: