Cục Thuế tập huấn triển khai kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua eTax

08/10/2020

Thực hiện chủ trương tăng cường hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, ngày 2/10, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557 về việc thiết lập kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua eTax. Xác định đây là nhiệm vụ cần ưu tiên triển khai sớm, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua eTax cho lãnh đạo các chi cục thuế, cán bộ tin học làm công tác quản trị eTax.

Tại lớp tập huấn, công chức tham gia tập huấn được chuyên viên công nghệ thông tin giới thiệu 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống etax.

Dịch vụ thuế điện tử eTax được triển khai thí điểm từ năm 2017 và đến tháng 11/2019 ngành Thuế triển khai mở rộng trên toàn quốc thay thế hoàn toàn hệ thống khai thế nộp thuế cũ là iHTKK và nộp thuế điện tử.

Thu Hạnh

 

Các tin đã đưa ngày: