Yên Lạc bồi thường, giải phóng mặt bằng 23 dự án chuyển tiếp và dự án mới trong 9 tháng đầu năm 2020

08/10/2020

9 tháng đầu năm 2020, huyện Yên Lạc đã triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng 23 dự án chuyển tiếp và dự án mới với diện tích bồi thường 198,3 ha. Trong đó, đã có 16 dự án thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 120 ha như: Dự án Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương; Dự án Đường vành đai 3 huyện Yên Lạc tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303 (Đền Gia Loan); Dự án xây dựng Cụm Công nghiệp Minh Phương; Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City tại thị trấn Yên Lạc; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, đoạn từ đê Trung ương (dốc Đài chiến thắng) đi đê bối xã Đai Tự; Dự án Cải tạo đường giao thông xã Đại Tự (tuyến đi xã Vĩnh Ninh).

Ở một số dự án có tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, huyện phải tiến hành cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Bên cạnh đó, một phận người dân có đất bị thu hồi chưa chấp hành nghiêm pháp luật và các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, gây khó khăn cho công tác kiểm kê đất đai, tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, cùng với thực hiện đúng trình tự thủ tục các bước thu hồi đất giải phóng mặt bằng, huyện Yên Lạc tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, không để tình trạng tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: