Giai đoạn 2015 – 2020, Đạo Trù có thêm 677 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng

08/10/2020

Cần cù, chịu khó và được tiếp sức, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình cho vay tín dụng, những năm gần đây, đời sống người dân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần đưa địa phương này trở thành xã nông thôn mới năm 2018.


Một góc Đạo Trù hôm nay

Ông Lưu Xuân Năm, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: Địa phương là xã miền núi đặc biệt khó khăn, có tới 87,5% là người dân tộc Sán Dìu. Đến nay, toàn xã còn 215 hộ nghèo, 865 hộ cận nghèo và 750 hộ mới thoát nghèo. Xác định việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo phương thức ủy thác cho vay là giải pháp quan trọng để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn tín dụng một cách thuận lợi, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, xã Đạo Trù tích cực phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tín dụng chính sách dành cho người nghèo, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao ý thức tự giác trả nợ tiền vay đúng hạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn; việc kiểm tra sử dụng vốn vay được thường xuyên và chặt chẽ.

Đến 31/8/2020, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã Đạo Trù đạt 122,6 tỷ đồng, tăng hơn 63,8 tỷ đồng so với năm 2015; có 42 tổ tiết kiệm vay vốn với 2.270 hộ dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác. Trong giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại xã Đạo Trù đã tạo việc làm ổn định cho 75 lao động, giúp 5 gia đình có chi phí đi xuất khẩu lao động; 677 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có thêm vốn phát triển kinh tế; 1.386 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn cải thiện đời sống; 185 hộ nghèo có thêm vốn xây nhà ở; 1.678 công trình nước sạch, vệ sinh được cải tạo, xây dựng mới…

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: