Xã Hồng Phương giảm 1.508 thửa ruộng sau dồn thửa đổi ruộng tại thôn Phương Nha

17/09/2020

Dồn thửa đổi ruộng là một chủ trương lớn của huyện nhằm khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, tạo ra những ô, thửa ruộng và những cánh đồng mẫu lớn để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Với sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, sự đồng thuận, nhất trí cao của đa số nhân dân, công tác dồn thửa đổi ruộng ở xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc đã đạt kết quả cao.

Sau khi tuyên truyền, vận động, nhân dân thôn Phương Nha đã đăng ký thực hiện dồn thửa đổi ruộng với diện tích 36,4 ha. Xã đã tổ chức giao ruộng ngoài thực địa cho 416 hộ/470 thửa, giảm được 1.508 thửa so với trước khi thực hiện. Đến nay, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,13 thửa; thửa có diện tích nhỏ nhất là 166 m2, thửa có diện tích lớn nhất là 1.820 m2.

Quá trình dồn thửa đổi ruộng, nhân dân thôn Phương Nha đã hiến 7.205 m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông, thuỷ lợi; cải tạo, nâng cấp và xây mới 9 tuyến đường với chiều dài hơn 3.000 m; làm mới 3 tuyến mương dẫn nước tưới tiêu.

Người dân sau khi nhận ruộng rất phấn khởi, tích cực đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xã phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyên canh, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất./. 

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: