Giải ngân vốn đầu tư công ở Sông Lô vẫn chậm

10/09/2020

Đến tháng 8/2020, tổng nguồn vốn đầu tư công huyện Sông Lô được giao là trên 340 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công - dự toán, thẩm định và lựa chọn nhà thầu thi công; đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành…Tuy nhiên, tình hình giải ngân nguồn vốn này vẫn rất chậm.

Tính đến tháng 8/2020, Sông Lô mới giải ngân được khoảng 34% vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh và 15% vốn nguồn ngân sách huyện kéo dài từ năm 2019 chuyển sang. Còn riêng nguồn vốn được giao trong năm 2020, địa phương chưa giải ngân đạt 25% ở cả 2 nguồn này.

Theo đánh giá của UBND huyện Sông Lô, nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm là do một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vào cuộc chưa thực sự quyết liệt. Nhiều nhà thầu không thực hiện đúng cam kết tiến độ thi công, phải gia hạn công trình, dự án. Đặc biệt, có 9 dự án được phân bổ vốn trong năm 2020, diện tích trên 23ha nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm cũng khiến nhiều công trình phải dừng, giãn tiến độ thi công....

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, từ nay đến cuối năm, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư. Thực hiện điều chuyển vốn, ưu tiên các công trình dự án trọng điểm, cấp bách cần triển khai.  Yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo tiến độ theo ngày để có biện pháp đôn đốc, giải quyết. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ theo cam kết, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà thầu thi công. Đồng thời, kiến nghị tỉnh cho phép vận dụng sử dụng quỹ đất lúa và quỹ đất đã được chấp thuận chuyển đổi mục đích, thu hồi tại các công trình, dự án khác nhưng chưa thực hiện để ưu tiên sử dụng cho các dự án đã được phân bổ vốn trong năm 2020.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: