Lập Thạch triển khai các giải pháp góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

09/09/2020

Để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2020, UBND huyện Lập Thạch đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tới các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp; nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp….tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, nhằm góp phần nâng cao điểm số chỉ số chi phí không chính thức và chỉ số chi phí thời gian. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật. Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường công khai, minh bạch công tác thanh tra, kiểm tra.

Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân huyện triển khai các biện pháp nâng cao sự tín nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật, tạo môi ổn định giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

Huyện xác định tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh việc rà soát và cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngọc Thảo

 

Các tin đã đưa ngày: