Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

07/09/2020

Thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các câp hội huyện, thành phố triển khai tới 100% cơ sở hội các văn bản của Đảng, nhà nước, của tỉnh về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng kế hoạch ký kết liên tịch với các phòng, ban liên quan những nội dung về bình đẳng giới và bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã biên soạn và phát hành 10.000 cuốn sổ tay tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cấp phát đến các chi, tổ phụ nữ làm tài liệu sinh hoạt; phối hợp với Sở Tư pháp cấp phát sách pháp luật cho 136 Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn và 25 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; 1.050 cuốn tài liệu tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Hôn nhân và gia đình. Đến nay, 100% cơ sở hội đã hình thành 144 tủ sách pháp luật đặt tại Hội phụ nữ xã hoặc nhà văn hóa thôn, thu hút hội viên phụ nữ đến đọc, nghiên cứu.

Các cấp hội phụ nữ thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, lồng ghép với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thành phố xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý”, “địa chỉ tin cậy”. Các mô hình này đã góp phần nâng cao kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con; kiến thức về pháp luật và kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho phụ nữ.

Trong 5 năm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức 104 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, hoà giải ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới… cho 14.000 lượt cán bộ và cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sơ.

Thực hiện Đề án 938 của Chính phủ về Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức 36 lớp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với nội dung liên quan đến Luật Hôn nhân gia đình (sửa đổi), Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật trẻ em cho 3.600 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 9/9 huyện thành, phố. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác bình đẳng giới, Hội đã tổ chức 16 lớp tập huấn tuyên truyền bình đẳng giới và các kỹ năng về tiếp xúc cử tri, kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi, kỹ năng tham gia HĐND, kỹ năng chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát cho 1.650 nữ ứng cử lần đầu tham gia đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021; nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 và cán bộ hội viên phụ nữ.

Công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình được các cấp Hội phụ nữ  triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cán bộ, hội viên. Mô hình :Phòng chống bạo lực gia đình” được nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh, từng bước giảm thiểu khoảng cách giới và bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tích cực phối hợp với các ngành tham gia phát hiện, giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương; phát huy hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Đường dây nóng” tại cộng đồng; duy trì hoạt động, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ nông dân với pháp luật”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc” nhằm hỗ trợ các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho hội viên, phụ nữ.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: