Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên: Tăng cường quản lý, cưỡng chế nợ thuế

11/09/2020

Theo thống kê của Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên, đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ thuế do đơn vị quản lý là gần 2767 tỷ đồng, tăng 24,8 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019, trong đó, nợ khó thu xấp xỉ 120,5 tỷ đồng. Nợ đọng thuế chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể.

Để thu hồi nợ đọng thuế, từ đầu năm đến nay, Chi cục đã thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đến gần 150.200 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền gửi tại ngân hàng trên 250 lượt và biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đến 21 lượt doanh nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng đầu năm khó khăn khiến công tác thu hồi, cưỡng chế nợ đọng thuế đạt thấp. Đến hết tháng 7/2020, Chi cục mới thu được trên 41 tỷ đồng các khoản nợ cũ của năm 2019 chuyển sang.

Ngoài nguyên nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó, việc thu hồi, cưỡng chế nợ đọng thuế đạt kết quả thấp còn do một bộ phận doanh nghiệp mới khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn ngành nghề không phù hợp nhu cầu thị trường dẫn đến phát sinh nợ thuế mới, làm số nợ thuế tăng lên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp của một số cơ quan như: Ngân hàng, công an, tòa án, thi hành án, đăng ký kinh doanh…chưa chặt chẽ.

Thời gian tới, Chi cục thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách; tiến hành rà soát số liệu nợ thuế để đề nghị khoanh nợ, xóa nợ đối với các khoản nợ khó thu hồi. Đồng thời, ban hành quyết định cưỡng thuế nợ thuế bằng biện pháp trích từ tài khoản gửi tại các ngân hàng mại đối với người nộp thuế có khoản nợ trên 90 ngày; công khai danh sách người nộp thuế cố tình chây ỳ, trốn thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Đoàn liên ngành chống thất thu ngân sách thành phố Vĩnh Yên sẽ kiểm tra, đôn đốc, truy thu tiền nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, nhất là các tổ chức, cá nhân có số thuế nợ lớn, chây ỳ thuộc lĩnh vực thuế ngoài quốc doanh, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: