Năm 2021, vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 306 lần so với thời điểm tái lập tỉnh

13/01/2022

Giai đoạn 1997-2021, ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng nguồn huy động, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tính dến hết tháng 11/2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã huy động được 92.000 tỷ đồng, tăng 306 lần so với thời điểm tái lập tỉnh; cho vay nền kinh tế đạt 99.700 tỷ đồng, tăng 198 lần so với năm 1997. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã và đang góp phần hỗ trợ thị trường, thúc đẩy tăng trường kinh tế, ổn định xã hội ở địa phương.

Sau 2,5 thập kỷ, mạng lưới hoạt động ngân hàng có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Từ 5 chi nhánh tổ chức tín dụng năm 1997, đến nay, toàn địa bàn có 28 chi nhánh ngân hàng cấp I; 9 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện; 31 quỹ tín dụng nhân dân; 87 phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng; 12 phòng giao dịch Ngân hàng bưu điện Liên Việt; 136 điểm giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội; 235 máy ATM và 850 máy POS.

25 năm qua, bắt nhịp thực tế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các chính sách tín dụng được điều chỉnh đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đến cuối năm 2021, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm 26% tổng dư nợ; cho vay xây dựng nông thôn chiếm 22,06%; cho vay doanh nghiệp chiếm 49,15% tổng dư nợ; cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.190 tỷ đồng với hơn 98.000 khách hàng. Trong đó, tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và tín dụng chính sách đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển. Nợ xấu đến cuối tháng 11/2021 chiếm 0,77% tổng dư nợ. Kết quả này góp phần cải thiện thanh khoản cùa hệ thống ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Những năm gần đây, nhất là 2 năm 2020, 2021, khi cả nước phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, giãn cách xã hội, hạn chế giao dịch trực tiếp, việc thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng rãi đã kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thanh toán, giao dịch kịp thời, an toàn, thuận tiện. Các ngân hàng thường xuyên nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ; đa dạng hóa và đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hường bởi dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh triên khai các chính sách, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hoài An


 

 

Các tin đã đưa ngày: