Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thông minh, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

12/01/2022

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra cho năm 2022 trong bối cảnh kinh tế thới giới và trong nước dự báo sẽ có nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu toàn cầu và thiên tai, dịch bệnh khó lường.

Chiều 12/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc  triển khai nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan và xảy ra trên diện rộng là rất cao, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã dẫn đến thị trường tiêu thụ nông sản gặp khó, giá một số nông sản thấp. Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngành đã khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,81% so với năm 2020, đây cũng là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đứng thứ 2 các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa giữ ổn định phát triển sản xuất, năng suất lúa trung bình toàn tỉnh đã đạt 59,82 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay; nhiều giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất; sản xuất thủy sản từng bước đa dạng về chủng loại nuôi trồng; công tác trồng cây, trồng rừng được thực hiện tốt.

Trong năm, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao; thực hiện các nội dung hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; thực hiện Đề án điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; phát triển nông thôn và xây dựng dựng nông thôn mới… cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chiều 12/1, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh động vật; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phối hợp xử lý vi phạm rừng, đất rừng; xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp…

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, các đại biểu thống nhất cao với các mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 25%; 65% hộ ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.

Với khẩu hiệu hành động “Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, siết chặt công tác quản lý rừng, đất rừng, đất thủy lợi”, năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp thông minh, nâng cao giá trí gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng thủy lợi, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; tích cực triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và khuyến nông gắn đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: