Đề xuất Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

11/06/2021

Sáng 11/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đánh giá tác động của chính sách đối với phát triển kinh tế- xã hội, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau gần 6 năm triển khai Quyết định 50, hiệu quả sản xuất chăn nuôi được nâng cao, từng bước chuyển đổi hướng sản xuất từ chú trọng năng suất, sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được cập nhật, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả. Chính sách đã tác động tích cực đến chăn nuôi ở nông thôn, góp phần tạo việc làm cho nông dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi từ 5-10%.

 Tại Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 đã triển khai thực hiện hỗ trợ 409.330 liều tinh lợn ngoại; 155.645 liều tinh bò sữa, bò thịt; mua thay thế 238 con lợn đực giống, 105 con bò đực giống; hỗ trợ xây dựng mới 13.128 hầm Biogas, 5.958 đệm lót sinh học chăn nuôi gà; đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho 60 người. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 110 tỷ đồng.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các địa phương cho rằng chính sách đã đạt được những kết quả tích cực nhưng qua quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50 còn những khó khăn. Phương thức hỗ trợ chính sách là hỗ trợ sau đầu tư nên người chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số chưa quen với phương thức này. Một số địa bàn vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu kinh phí đối ứng để thực hiện đầu tư mua con giống trước, nhận hỗ trợ sau. Một số địa phương chưa chủ động được ngân sách địa phương, còn khó khăn khi chờ nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương để triển khai chính sách, đến nay còn 4 tỉnh chưa triển khai thực hiện chính sách. Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua con giống là các nông hộ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp nên các hộ nông dân chưa chú trọng đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới để phát triển chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi. Các thủ tục, hồ sơ hỗ trợ còn phức tạp, không thuận lợi triển khai; các quy định được hưởng hỗ trợ còn chưa hợp lý, mức hỗ trợ thấp. Công tác hỗ trợ tinh lợn vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi từ 2019-2020; dịch bệnh Covid -  19 cũng là một khó khăn cho việc tái đàn lợn.

Đề xuất chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2021-2025, các địa phương đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Tập trung hỗ trợ các nội dung như phối giống nhân tạo cho trâu, bò, lợn; mua con giống; xử lý chất thải, chế phẩm vi sinh; đào tạo kỹ thuật viên phối giống nhân tạo; thiết bị bảo quản, vận chuyển tinh trâu bò đông lạnh.

Cục Chăn nuôi đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 kế thừa những nội dung tại Quyết định 50, đồng thời, rà soát, bổ sung các nội dung mới theo Luật Chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu chăn nuôi, vùng chăn nuôi an toàn sinh học; xây dựng, phát triển sản phẩm chăn nuôi quốc gia, chăn nuôi hữu cơ, thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia; hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: