Lập Thạch duy trì tốc độ phát triển kinh tế

16/09/2020

Để duy trì tốc độ phát triển kinh tế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vừa phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Theo đó, huyện đã triển khai các cơ chế, chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực để duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, công sức, kinh nghiệm và những sáng kiến thiết thực thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, 9 tháng năm 2020, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được bảo đảm. Giá trị tổng sản phẩm ngành nông, lâm thủy sản đạt 774,8 tỷ đồng, tăng 0,1% so cùng kỳ năm 2019. Giá trị tổng sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng đạt 1.689,3 tỷ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ; ngành dịch vụ ước đạt 935,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ đất được cấp giấy chứng nhận cho người dân và doanh nghiệp gia tăng, tạo cơ hội vốn hóa tài sản cho người dân tham gia vào hoạt động kinh tế. Tính đến 31/8/2020, huyện đã cấp hơn 3.200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đã và đang phối hợp thưc hiện các thủ tục giao đất mới cho 5 doanh nghiệp với tổng diện tích 11,3 ha; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm.

Theo kết quả rà soát của UBND huyện, 8 tháng năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,05%, giảm gần 1,0% so với năm 2019; hộ cận nghèo còn 1.335 hộ, chiếm 3,2%./.

Thanh Hương

 

Các tin đã đưa ngày: