Nỗ lực hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020 29/09/2020

Quyết tâm giải ngân hết 100% vốn đầu tư công do Chính phủ, HĐND tỉnh giao, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư...

Nhiều chính sách thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp 29/09/2020

Toàn tỉnh hiện có 236 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 187 hợp tác xã đang hoạt động...

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 28/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7351/UBND-KT1 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 ở những tháng cuối năm,...

Nông nghiệp Vĩnh Phúc chuyển mình trong gian khó 28/09/2020

Trên chặng đường chuyển mình từ “lượng” sang “chất”, giai đoạn 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cả về khách quan và chủ quan...

Vĩnh Tường hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững 25/09/2020

Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 có vai trò quan trọng...

Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 01 về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 25/09/2020

Giai đoạn 2006-2020, Vĩnh Phúc chú trọng quan tâm đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tăng cường kiểm soát thị trường thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi 24/09/2020

Với rất nhiều loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi của các hãng khác nhau đang có trên thị trường, để bảo vệ quyền lợi người chăn nuôi, đồng thời tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, cùng với công tác tuyên truyền, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý các cơ sở kinh doanh, buôn mặt hàng này.

Công ty cổ phần Prime Group - doanh nghiệp vì người lao động 24/09/2020

Không chỉ nằm trong top 10 đơn vị có mức đóng góp cao nhất cho ngân sách tỉnh, sau 20 năm hình thành, phát triển, Công ty cổ phần Prime Group còn là một trong những nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực gạch ceramic...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: