Tổng dư nợ của các quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh tăng 18,6% 20/11/2004

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 32 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động với 29.215 thành viên, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn của 32 QTDND là 205.978 triệu đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15,7% so với đầu năm

Khu công nghiệp Quang Minh thu hút 148 dự án đầu tư

Khu công nghiệp Quang Minh thu hút 148 dự án đầu tư 20/11/2004

Đến cuối tháng 10-2004, khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh) đã thu hút 148 dự án đầu tư; trong đó có 20 dự án nước ngoài và 128 dự án trong nước được cấp giấy phép xây dựng trên diện tích 2.300ha với số vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng và 100 triệu USD.

Năm 2004 giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 13.000 tỷ đồng 19/11/2004

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm nay ước đạt 13.000 tỷ đồng (trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.442 tỷ đồng), tăng 20,4 % so với cùng kỳ và đạt 114,9% kế hoạch năm.

9 tháng đầu năm 2004, Vĩnh Phúc thu hút 130,3 triệu USD từ khu vực FDI 19/11/2004

Công tác thu hút vốn đầu tư của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tốt. 9 tháng đầu năm 2004, đã có 19 dự án thuộc khu vực FDI đầu tư vào Vĩnh Phúc, với tổng số vốn trên 130,3 triệu USD. Trong đó đầu tư mới là 73,3 triệu USD, bổ sung tăng vốn 57 triệu USD.

Từ VAC thu lãi gần 40 triệu đồng/năm

Từ VAC thu lãi gần 40 triệu đồng/năm 17/11/2004

Chị Phan Thị Bảy ở thôn Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) là điển hình làm kinh tế giỏi của xã. Sau khi xây dựng gia đình, ra ở riêng với 3 gian nhà tạm, 2 sào đất, cuộc sống khó khăn, vất vả, chị Bảy đã phải chạy chợ, làm hàng xáo lấy cám nuôi lợn, gà và mua thêm ruộng để cấy lúa.

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong ngành Xây dựng

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong ngành Xây dựng 16/11/2004

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX và chủ trương của tỉnh về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, những năm qua, hệ thống DNNN trực thuộc ngành Xây dựng đã được sắp xếp lại và từng bước đổi mới.

Bình Xuyên tập trung giải quyết các nhiệm vụ về Kinh tế - xã hội 16/11/2004

Vừa qua, hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện 7 chương trình phát triển KT-XH, giai đoạn 2001 - 2005; đề ra giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2005.

Hiệu quả của một dự án

Hiệu quả của một dự án 25/10/2004

Những năm gần đây, diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục biến đổi do tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng, rừng chết…

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: