Toàn tỉnh đã thu hoạch gần 7.000ha lúa vụ xuân

Toàn tỉnh đã thu hoạch gần 7.000ha lúa vụ xuân 08/04/2006

Đến ngày 27-5-2004, các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được gần 7.000ha lúa chiêm xuân, bằng xấp xỉ 20% tổng diện tích lúa đã gieo cấy ...

Nơi gặp gỡ của các nhà doanh nghiệp

Nơi gặp gỡ của các nhà doanh nghiệp 08/04/2006

Tháng 9 năm 2002, được sự quan tâm của UBND tỉnh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội các nhà doanh nghiệp Vĩnh Phúc được thành lập và tập hợp ngày càng đông đảo các nhà doanh nghiệp cùng giúp nhau tìm hiểu ...

Làm giàu từ dồn ghép ruộng đất 08/04/2006

Thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, CCB Nguyễn Văn Thính, Chi hội thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã vận động gia đình dồn đổi ruộng đất từ 10 thửa 5 vùng về 1 khoảnh ruộng rộng 360.000m2 để phát triển VAC.

Bàn Giản xóa đói giảm nghèo

Bàn Giản xóa đói giảm nghèo 08/04/2006

Là xã miền núi thuần nông, có xuất phát điểm kinh tế thấp, còn tới 28,2% hộ đói nghèo (năm 2000), xã Bàn Giản (Lập Thạch) xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng toàn diện, lấy phát triển chăn nuôi làm mũi nhọn.

Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay

Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay 08/04/2006

Các dự án đều được phía Việt Nam thực hiện rất hiệu quả và có những đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng ở Việt Nam...”- Ông Keichiro Nakazawa-Trưởng ban quản lý dự án khu vực Đông Dương của JBIC trả lời phỏng vấn VOV…

Xã Trung Hà với dự án "Nuôi bò sinh sản" 08/04/2006

Đầu năm 2004, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn người dân xã Trung Hà (Vĩnh Tường) nuôi bò sinh sản. Từ nguồn vốn vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, với tổng số vốn vay 104 triệu đồng, sau 2 năm thực hiện mỗi hộ tham gia dự án có lãi từ 6 - 7 triệu đồng.

Tháng 5 sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển

Tháng 5 sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển 08/04/2006

Theo Cục Thống kê tỉnh, sản xuất công nghiệp trong tháng 5-2004 trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển ở tất cả các ngành và thành phần kinh tế ...

Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II toàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến hết 13 giờ ngày 12-5-2004) 08/04/2006

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thuỷ lợi của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả phát hành như sau: Tổng số phát hành: Tổng số phát hành: 8.605.100.000 đồng.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: