Hiệu quả công tác tín dụng ở Phòng giao dịch chợ Vĩnh Yên

13/12/2004
Cùng với các chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Công thương tỉnh, Phòng giao dịch (GD) chợ Vĩnh Yên đã tích cực khai thác những lợi thế sẵn có, đầu tư chiều sâu để nâng cao hiệu quả hoạt động

HIỆU QUẢ GIAO DỊCH Ở PHÒNG GIAO DỊCH CHỢ VĨNH YÊN
  

     Cùng với các chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Công thương tỉnh, Phòng giao dịch (GD) chợ Vĩnh Yên đã tích cực khai thác những lợi thế sẵn có, đầu tư chiều sâu để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và đáp ứng nhu cầu vốn cho các hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn.

     Trong 10 năm hoạt động của mình, Phòng GD chợ Vĩnh Yên luôn lấy chữ tín làm đầu để có mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 25 - 30%. Có những lúc việc đầu tư tín dụng gặp nhiều khó khăn, Phòng phải mở rộng hoạt động của mình đến từng vùng miền trong tỉnh để tiếp cận khách hàng, tiếp cận với chính quyền địa phương, phải đầu tư nhiều món vay nhỏ lẻ. Nhờ những nỗ lực cố gắng đó, cộng với sự đổi mới về tác phong, thái độ phục vụ và quảng bá tuyên truyền dưới nhiều hình thức, Phòng GD chợ Vĩnh Yên đã từng bước chiếm được lòng tin của khách hàng và mở rộng được thị trường đầu tư vốn. Năm 2004, với những tiền đề đạt được, Phòng bắt đầu đi sâu vào chất lượng kinh doanh tín dụng bằng việc chọn lọc khách hàng, hạn chế cho vay không đảm bảo tài sản, thẩm định sâu sát các món vay, để giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tăng khả năng an toàn vốn. Hiện nay, Phòng có khoảng 1.300 khách hàng có quan hệ tín dụng với tổng dư nợ khoảng 100 tỷ đồng, trong đó chỉ có 11 triệu đồng nợ quá hạn (chiếm 0,1%). Các món vay chủ yếu đầu tư vào việc kinh doanh buôn bán, vận tải và đều đem lại hiệu quả rõ rệt.

     Đến hết tháng 11-2004, Phòng đã có xấp xỉ 20 tỷ đồng vốn huy động, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2003. Phòng hiện có 104 tài khoản, trong đó có 12 tài khoản ngoại tệ và dư nợ bình quân của một cán bộ tín dụng khoảng 20 tỷ đồng. Công tác ngân quỹ luôn đảm bảo an toàn, chính xác và nhanh chóng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Phòng chưa để xảy ra trường hợp sai sót, nhầm lẫn nào và luôn đáp ứng được yêu cầu thanh toán của khách hàng. Năm 2005, Phòng tiếp tục phấn đấu đưa nguồn vốn tăng thêm 30 - 40%, dư nợ tăng 10 - 20% và hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn cũng như rủi ro do nguyên nhân chủ quan.

                                                            Hồng Chiến
                                             
(Báo Vĩnh Phúc 13-12-2004) 

Các tin đã đưa ngày: