Công ty Giày Vĩnh Yên:tạo việc làm cho hơn 400 lao động

08/12/2004
Công ty Giày Vĩnh Yên hiện đang tập trung củng cố bộ máy lãnh đạo và đội ngũ công nhân, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất. Ban giám đốc Công ty đã năng động tìm hiểu nhu cầu của thị trường thế giới, từ đó tìm mọi biện pháp đẩy mạnh

CÔNG TY GIÀY VĨNH YÊN:TẠO VIỆC LÀM CHO HƠN 400 LAO ĐỘNG

          Công ty Giày Vĩnh Yên hiện đang tập trung củng cố bộ máy lãnh đạo và đội ngũ công nhân, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất. Ban giám đốc Công ty đã năng động tìm hiểu nhu cầu của thị trường thế giới, từ đó tìm mọi biện pháp đẩy mạnh sản lượng gia công những mặt hàng hợp với thị hiếu người nước ngoài. Công ty đã sắp xếp lại nguồn nhân lực gián tiếp, trực tiếp cho hợp lý, giảm chi phí trong sản xuất, mở rộng quan hệ với khách hàng và tìm phương án tăng thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, đến hết tháng 11-2004, Công ty đã ký được một hợp đồng với khách hàng Đài Loan, chuyên may gia công giày thể thao xuất khẩu liên tục từ nay đến hết năm 2006. Với mục tiêu đặt ra là sản xuất 60.000đôi/tháng, doanh thu 60.000 USD/tháng, hiện tại Công ty tạo việc làm cho trên 400 lao động với mức lương bình quân 500.000đồng/người/tháng.

          Để từng bước ổn định sản xuất, củng cố đơn vị về mọi mặt, đồng thời tạo đủ việc làm cho người lao động, Công ty đang tu sửa lại toàn bộ nhà xưởng, trang thiết bị máy móc để tiến tới cổ phần hoá vào đầu năm 2005.

Nguyễn Khuyến Hoàn
 (Báo Vĩnh Phúc số 1.217)

Các tin đã đưa ngày: