Kinh tế tháng 11: Vẫn giữ ổn định và tiếp tục phát triển

08/12/2004
Kinh tế tháng 11: Vẫn giữ ổn định và tiếp tục phát triển
Tháng 11-2004, tình hình SXKD trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được mức ổn định và tiếp tục phát triển. Trong đó, sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển và tăng khá so cùng kỳ. Các ngành dịch vụ hoạt động ổn định,

Kinh tế tháng 11-2004

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VẪN GIỮ ỔN ĐỊNH VÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

     Tháng 11-2004, tình hình SXKD trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được mức ổn định và tiếp tục phát triển. Trong đó, sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển và tăng khá so cùng kỳ. Các ngành dịch vụ hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Riêng sản xuất nông nghiệp vụ đông, lượng mưa thấp nên số diện tích bị hạn tăng, một số diện tích bị hạn nghiêm trọng; cây trồng phát triển chậm, công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh đang được triển khai tích cực.

     Về sản xuất nông nghiệp: Tính đến 15-11-2004, hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ mùa và gieo trồng cây vụ đông. Diện tích lúa mùa đã thu hoạch 34,9 ngàn ha, bằng 97,4% diện tích gieo cấy, hiện còn trên 900ha lúa mùa muộn đang trỗ và vào chắc. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được 27,3 ngàn ha cây vụ đông các loại, giảm 2,3% so cùng kỳ. Các loại cây trồng đã gieo trồng được: ngô 14.397,3ha - 14,9%; khoai lang 3.304,4ha - 16,5%; đậu tương 5.261,4ha + 64,8%, lạc 552,9ha + 111,6%, rau xanh các loại 3.790,8ha + 4,3% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục ổn định và phát triển. Công tác tiêm phòng, kiểm dịch cho đàn gia súc đợt II năm 2004 cơ bản đã kết thúc nhưng tỷ lệ đạt thấp so mục tiêu đề ra; toàn tỉnh hiện đã tiêm phòng đạt: đàn lợn đạt 46,5%; đàn trâu bò đạt 56,4%; đàn chó đạt 9,6% so với tổng đàn tại thời điểm 1-8-2004.

     Toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2004. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 11.259ha, hoàn thành kế hoạch năm. Do thời tiết khô hạn kéo dài nên đã xảy ra 3 vụ cháy rừng vào các ngày 8, 9 và 10-11-2004 tại xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) làm cháy 9,7ha, ước tính thiệt hại 50 triệu đồng. Hiện nay, thời tiết tiếp tục hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, các ngành, các cấp và các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng.

     Các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đang tập trung vào phòng trị bệnh cho cá và chuẩn bị thu hoạch. Chi cục Thuỷ sản Vĩnh Phúc đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nuôi ba ba gai, kỹ thuật sản xuất cá rô phi đơn tính đực…

     Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì phát triển ổn định, tăng cao so cùng kỳ. Dự kiến, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá CĐ 1994 (không tính công nghiệp do ANQP) và Điện lực quản lý và một số chi nhánh doanh nghiệp) đạt 1.304,5 tỷ đồng, so tháng trước +9,19% và so vùng kỳ +25,91%. Trong đó, kinh tế Nhà nước thực hiện đạt 61,5 tỷ đồng +2,91%; kinh tế ngoài Nhà nước 289,9 tỷ +12,79% và khu vực FDI 949,4 tỷ +8,58% so tháng trước; so cùng kỳ lần lượt là: -7,24%; +123,69% và +13,54%. Theo ngành Công nghiệp cấp I so với tháng trước: Công nghiệp khai thác mỏ +12,05%; công nghiệp chế biến +9,19% và công nghiệp sản xuất phân phối nước +4,15%; so cùng kỳ lần lượt là: -24,87%; +26,04% và 40,82%. Sản phẩm công nghiệp của khu vực (FDI) đều đạt hoặc tăng hơn tháng trước. Công ty Toyota dự kiến sản xuất 950 chiếc ô tô các loại +5,32% so tháng trước nhưng giảm 13,64% so cùng kỳ; Công ty Honda sản xuất 50,2 ngàn chiếc xe máy +2,18% so tháng trước và +4,17% so cùng kỳ.


Hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ của công ty Toàn cầu xanh

     Xây dựng cơ bản: Dự kiến vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn nhà nước địa phương quản lý thực hiện đạt 83,2 tỷ đồng, tăng 34,0% so tháng trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý thực hiện đạt 3,2 tỷ, giảm 38,45%; ngân sách địa phương quản lý đạt 63,4% + 35,48% so tháng trước. Giá trị dự toán được thực hiện chủ yếu từ các công trình chuyển tiếp nhất là các công trình được thi công nhanh. Một số dự án, công trình có giá trị lớn mới khởi công đã đi vào thi công như: dự án khu đô thị chùa Hà do Công ty TNHH Lạc Hồng làm chủ đầu tư có số vốn trên 300 tỷ đồng, dự án xây dựng khu du lịch Đầm Vạc do Công ty cổ phần Thương mại Sông Hồng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng…

     Các ngành dịch vụ chủ yếu: Vận tải hàng hoá dự kiến đạt 415,7 ngàn tấn, bằng 15,4 triệu tấn km, so tháng trước +2,5% về tấn và +1,34% về tấn km; so cùng kỳ +24,98% về tấn và 22,03% về tấn km. Trong tháng, vận tải hàng hoá đường bộ so tháng trước +2,64% về tấn và +2,31% về tấn km; so cùng kỳ tăng lần lượt là +3,17% và +44,65%. Doan thu vận tải hàng hoá tháng 11-2004 ước đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 1,82% so tháng trước. Tháng 11-2004, vận tải hành khách trên địa bàn dự kiến đạt 185,3 ngàn lượt hành khách, bằng 21,04 triệu hành khách km; so tháng trước +7,47% về hành khách và +11,85% về hành khách km; so cùng kỳ lần lượt là +52,12% và 58,25%. Doanh thu vận tải hành khách đạt 5,6 tỷ đồng +6,46% so tháng trước. Một trong những nguyên nhân góp phần tăng doanh thu vận tải nói chung là do Nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng nên giá cước vận tải tăng.

     Thương mại, giá cả: Tháng 11-2004, các đơn vị đẩy mạnh kinh doanh phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, nhu cầu mua bán trong sản xuất và tiêu dùng tăng nêu lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tăng hơn. Dự kiến tổng mức bán lẻ đạt 254,3 tỷ,  tăng 2,45% so tháng trước. Trong đó, thành phần kinh tế Nhà nước thực hiện 24,18 tỷ +4,68%, kinh tế tư nhân 49,3 tỷ +3,51% và kinh tế cá thể 180,8 tỷ +1,88% so tháng trước. Hoạt động xuất khẩu trong tháng 11-2004, tăng khá so tháng trước. Tổng giá trị hàng xuất đạt 15,62 triệu USD +11,77% so tháng trước và +149,14% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp thuộc kinh tế Nhà nước có kim ngạch xuất khẩu đạt 1,796 triệu USD -8% so tháng trước và +14,27% so cùng kỳ. Kinh tế tư nhân xuất khẩu đạt 2,56 triệu USD tăng lần lượt là +35,99% và +637,77%. Các doanh nghiệp thuộc khu vực FDI xuất khẩu hàng hoá đạt 12,3 triệu USD +11,14% so tháng trước và 158,1% so cùng kỳ. Mặt hàng xuất là các mặt hàng truyền thống và có số lượng đều tăng so tháng trước và cùng kỳ. Tổng giá trị hàng nhập dự kiến đạt 26,8% triệu USD, giảm 25,47% so tháng trước và -14,85% so cùng kỳ.

     Tình hình giá cả hàng hoá và dịch vụ trong tháng 11-2004 trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ, giá một số hàng hoá vẫn giữ ở mức cao. Chỉ số chung +0,25% so tháng trước và +9,95% so cùng kỳ. Giá lương thực thực phẩm +0,16% so tháng trước và +14,37% so cùng kỳ. Chỉ số giá hàng phi lương thực, thực phẩm tăng 0,47% so tháng trước và +3,05% so cùng kỳ; một số mặt hàng thuộc nhóm này có giá tăng 0,47% so tháng trước và +3,05% so cùng kỳ; một số mặt hàng thuộc nhóm này có giá tăng như: xăng +4,04%; gas đun +5,54%; hàng đồ nhựa +6,05%; hoa tươi +6,66%…

     Về tài chính, tín dụng: Tháng  11-2004, thu ngân sách trên địa bàn tăng khá so tháng trước. Tổng thu ngân sách dự kiến đạt 236,5 tỷ đồng + 13,87% so tháng trước và + 24,59% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ kinh tế nhà nước tăng so tháng trước do các đơn vị tích cực nộp  ngân sách để hoàn thành kế hoạch năm; số thu từ thành phần kinh tế này dự kiến đạt 4,55 tỷ + 7,06% so tháng trước và + 2,34% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 99,8 tỷ 2,82% so tháng trước và + 6,02% so cùng kỳ. Tháng 11-2004, tổng chi ngân sách địa phương dự kiến đạt 177,54 tỷ tăng 3,68% so tháng trước và + 5,86% so cùng kỳ.

     Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ. Tính đến hết 31-10-2004 toàn ngành huy động được 2.257,2 tỷ đồng vốn, tăng 19,41% so đầu năm; trong đó, tiền gửi bằng VND của các tổ chức kinh tế đạt 845,4 tỷ (+ 3,99%) và tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ của dân cư đạt 263,95 tỷ (+ 12,97%). Đồng thời toàn ngành đã đẩy mạnh cho vay, đến hết tháng 9-2004 đã đạt được số dư nợ 3.819,4 tỷ đồng tăng 32,9% so đầu năm; trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 2.126 tỷ + 43,25% và dư nợ trung và dài hạn đạt 1.420,2 tỷ + 33,92% so đầu năm.

                                                                    V.S
                                                  
(Báo Vĩnh Phúc 8-12-2004)

Các tin đã đưa ngày: