Tổng dư nợ của các quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh tăng 18,6%

20/11/2004
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 32 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động với 29.215 thành viên, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn của 32 QTDND là 205.978 triệu đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15,7% so với đầu năm

       Tổng dư nợ của các quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh tăng 18,6%

         Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 32 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động với 29.215 thành viên, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn của 32 QTDND là 205.978 triệu đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15,7% so với đầu năm. Đến 31/10/2004, các QTDND  trên địa bàn tỉnh đã huy động được 134.402 triệu đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ đã lên tới 168.707 triệu đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 18,6% so với đầu năm, đáp ứng được 13.931 lượt người vay.

         Lợi nhuận mà các QTDND đạt được góp phần tích cực XĐGN tại địa phương; giúp các thành viên có điều kiện SXKD phát triển kinh tế. Trong tháng 10/2004, kết quả kinh doanh mà 32 QTDND đã đạt được là 6.433 triệu đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có rất nhiều cố gắng trong việc tổ chức, quản lý và sử dụng đồng vốn huy động được sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nợ quá hạn nhỏ chiếm tỷ lệ không đáng kể, đến 31/10/2004 tỷ lệ này là 0,4% trên tổng dư nợ. Đến nay hầu hết các QTDND đã có trụ sở riêng, nhiều quỹ đã xây dựng được trụ sở mới khang trang, hệ thống máy vi tính đang dần được trang bị để phục vụ cho công tác; đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về trình độ, thường xuyên được cử đi học, tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, về cách sử dụng máy vi tính... do Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức. QTDND đang từng bước hoàn thiện mình góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Đinh Thuỵ Trâm       
(Ngân hàng Nhà nước tỉnh)

Các tin đã đưa ngày: