Khu công nghiệp Quang Minh thu hút 148 dự án đầu tư

20/11/2004
Khu công nghiệp Quang Minh thu hút 148 dự án đầu tư
Đến cuối tháng 10-2004, khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh) đã thu hút 148 dự án đầu tư; trong đó có 20 dự án nước ngoài và 128 dự án trong nước được cấp giấy phép xây dựng trên diện tích 2.300ha với số vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng và 100 triệu USD.

            Khu công nghiệp Quang Minh thu hút 148 dự án đầu tư

             

Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng
Nam Đức xây dựng rãnh thoát nước
mặt đường 36 - KCN Quang Minh
Đến cuối tháng 10-2004, khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh) đã thu hút 148 dự án đầu tư; trong đó có 20 dự án nước ngoài và 128 dự án trong nước được cấp giấy phép xây dựng trên diện tích 2.300ha với số vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng và 100 triệu USD. Dự kiến khi các dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 34.000 lao động. Hiện nay đã có 117 dự án đang tiến hành xây dựng, lắp đặt thiết bị; 16 dự án đã đi vào hoạt động, 15 dự án đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Hoàn      

Các tin đã đưa ngày: