Năm 2004 giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 13.000 tỷ đồng

19/11/2004
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm nay ước đạt 13.000 tỷ đồng (trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.442 tỷ đồng), tăng 20,4 % so với cùng kỳ và đạt 114,9% kế hoạch năm.

    Năm 2004 giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng
                      ước đạt 13.000 tỷ đồng

      Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm nay ước đạt 13.000 tỷ đồng (trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.442 tỷ đồng), tăng 20,4 % so với cùng kỳ  và đạt 114,9% kế hoạch năm. Phần lớn các  sản phẩm công nghiệp đều đạt mức cao so với năm 2003 như: xe máy các loại tăng 28,3%; gạch ốp lát tăng 25,4%; gạch xây dựng tăng  10,1%... Riêng sản xuất ô tô giảm 22,1% so với năm 2003. Nguyên nhân giảm do lộ trình thực hiện thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng từ đầu năm 2004. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động hiệu quả, ổn định.

Khắc Hiếu   
Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: