Hiệu quả của một dự án

25/10/2004
Hiệu quả của một dự án
Những năm gần đây, diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục biến đổi do tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng, rừng chết…

HIỆU QUẢ CỦA MỘT DỰ ÁN

        Những năm gần đây, diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục biến đổi do tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng, rừng chết… Để nắm bắt diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ rừng (QLVBVR), Bộ NN&PTNT đã giao cho Cục Kiểm lâm xây dựng dự án ứng dụng công nghệ tin học vào công tác QLVBVR. Ở tỉnh ta, việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR được triển khai từ rất sớm và được Bộ NN&PTNT chọn làm điểm của toàn quốc. Trên thực tế, việc ứng dụng thành công công nghệ tin học trong công tác QLVBVR giai đoạn 2001 - 2003 ở tỉnh ta đã cho thấy hiệu quả cao của một dự án.

Hàng năm xã Quang Sơn(Lập Thạch) trồng mới 15 đến 30ha rừng sản xuất.

        Sau khi Bộ NN&PTNT có ý tưởng xây dựng dự án ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR, Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc, trực tiếp là Phòng QLVBVR đã tự mày mò, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, mã hoá bản đồ trạng thái rừng và đất lâm nghiệp trên máy vi tính. Ý tưởng này đã được cán bộ Phòng QLVBVR triển khai rất sớm từ những năm 1998 - 1999. Ông Nguyễn Tiến Thông, cán bộ trực tiếp đưa công nghệ tin học trong công tác QLVBVR cho biết: Từ năm 1997 trở về trước, vấn đề QLVBVR vẫn làm trên giấy tờ, bảng biểu, dẫn đến việc kiểm kê, theo dõi, tổng hợp rất vất vả và không chính xác, trong khi đó hàng năm, Bộ NN&PTNT đều yêu cầu các tỉnh, thành phố phải báo cáo diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp. 5 năm một lần, Chính phủ giao cho Bộ NN&PTNT tổng kiểm kê tài nguyên rừng. Do diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp ở các tỉnh lớn, trong khi lực lượng kiểm lâm rất mỏng nên việc kiểm tra, báo cáo, tổng hợp rất khó, hầu hết các địa phương chọn điểm để báo cáo. Vĩnh Phúc có diện tích đất rừng tuy không lớn nhưng việc kiểm tra đất rừng và đất lâm nghiệp rất khó khăn. Trước thực trạng đó, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự án ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR. Trước khi UBND tỉnh phê duyệt dự án, Phòng QLVBVR đã nghiên cứu, nắm bắt số liệu rừng và đất lâm nghiệp hàng năm, các tài liệu kiểm kê rừng làm ra trạng thái rừng và chủ thể quản lý trên hệ thống máy vi tính. Việc làm của Phòng QLVBVR đã được cán bộ Cục Kiểm lâm lên tìm hiểu đối chiếu giữa hệ thống tài liệu theo dõi và thực tế các huyện, xã có rừng. Qua theo dõi và kiểm tra thực tế cho thấy, ý tưởng ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR ở Vĩnh Phúc có chiều hướng tích cực, Bộ NN&PTNT đã xây dựng dự án ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR và chọn Vĩnh Phúc là một trong bốn tỉnh cả nước làm điểm để nhân rộng. Ngay khi được Bộ NN&PTNT chọn điểm ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR, Chi cục Kiểm lâm đã đề nghị UBND tỉnh xây dựng dự án. Đến năm 2000, sau khi nhận được Chỉ thị 32 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và dự án đã được Chi cục Kiểm lâm xây dựng đã có sự thống nhất của các  sở, ngành liên quan và đã qua Sở KH-ĐT thẩm định; UBND tỉnh phê duyệt với tổng trị giá 695,3 triệu đồng. Dự án được UBND tỉnh giao trực tiếp cho Chi cục Kiểm lâm thực hiện. Ngay khi dự án được phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên cơ sở tài liệu giao đất lâm nghiệp, tài liệu kiểm kê rừng năm 1999. Phần tiếp theo Chi cục Kiểm lâm đầu tư trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính cho phòng chuyên môn, các hạt kiểm lâm ở các huyện, thị tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ kiểm lâm sử dụng thành thạo phần mềm máy vi tính để ứng dụng. Bước làm tiếp theo là phòng chuyên môn xây dựng giáo trình phần mềm trên cơ sở giáo trình của Cục Kiểm lâm truyền đạt, giảng giải, phân tích, hướng dẫn cách làm một cách tỉ mỉ như: nhập số liệu bảng biểu vào máy (các số liệu gốc ban đầu gồm: lô, khoảnh, tiểu khu, diện tích lô, trạng thái rừng và chủ thể quản lý). Các công đoạn trên  sau khi được nhập vào phần mềm sẽ được máy tính tự tổng hợp phân loại ra từng trạng thái rừng và đất lâm nghiệp, rất thuận lợi cho công tác kiểm kê báo cáo. Hiện nay, với việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR từ lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn ngành Kiểm lâm dễ dàng nắm bắt diễn biến trạng thái rừng và đất lâm nghiệp ở ngay thời điểm hiện tại. Chẳng hạn qua hệ thống máy vi tính có thể biết ngay được diện tích rừng và đất lâm nghiệp, biết được tổng diện tích 3 loại rừng, diện tích theo chủ quản lý, diện tích rừng trồng, diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp, diện tích và độ che phủ rừng, tổng diện tích 3 loại rừng. Bên cạnh đó, trạng thái đất rừng và đất nông nghiệp đều được mã hoá trên bản đồ. Đây là bước tiến vượt bậc và thành công ngoài mong đợi khi ứng dụng công nghệ tin học trong công tác QLVBVR. Theo ông Lê Văn Nhã, Trưởng phòng QLVBVR (Chi cục Kiểm lâm), tuy đầu tư ban đầu của dự án lớn nhưng nó mang lại hiệu quả thiết thực và lâu dài.

        Trước mắt nó đã khắc phục những hạn chế về thời gian, con người đến việc kiểm kê tổng hợp báo cáo và có độ chính xác cao. Khi ứng dụng dự án về số liệu, bản đồ trạng thái rừng và đất lâm nghiệp được theo dõi mang tính hệ thống, có độ chính xác cao. Kịp thời cung cấp số liệu báo cáo tới từng xã khi cơ quan chức năng liên quan cần. Đồng thời, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương nắm diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp, giúp cho công tác quản lý tài nguyên rừng thuận lợi, qua đó giúp cho công tác QLVBVR ngày càng tốt hơn.

Tin, ảnh: Văn Cường, TC

Các tin đã đưa ngày: