Một số nét tình hình kinh tế tháng 10-2004 tỉnh Vĩnh Phúc

25/10/2004
Tháng 10-2004, tình hình SXKD trên địa bàn tỉnh ổn định. Vụ đông lượng mưa thấp nên tiến độ gieo trồng chậm, một số diện tích bị hạn hiện không gieo trồng được; công tác chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh đang được triển khai tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển và tăng khá so cùng kỳ. Các ngành dịch vụ hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn...

MỘT SỐ NÉT TÌNH HÌNH KINH TẾ THÁNG 10 - 2004

        Tháng 10-2004, tình hình SXKD trên địa bàn tỉnh ổn định. Vụ đông lượng mưa thấp nên tiến độ gieo trồng chậm, một số diện tích bị hạn hiện không gieo trồng được; công tác chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh đang được triển khai tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển và tăng khá so cùng kỳ. Các ngành dịch vụ hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn.

        Về sản xuất nông nghiệp, tính đến 15-10-2004, hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ mùa. Do ảnh hưởng của sâu bệnh nên năng suất lúa mùa giảm chút ít. Lúa mùa đã thu hoạch 32.578,6ha, bằng 90,9% diện tích. Gieo trồng cây vụ đông đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ. Tuy vậy do thời thiết không mưa nên nhiều diện tích nằm ngoài hệ thống thuỷ nông bị hạn, chưa gieo trồng được, tiến độ chậm; trong đó huyện Vĩnh Tường còn 1.000 ha, huyện Lập Thạch 1.500 ha bị hạn nặng... Đến nay các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được 24,9 ngàn ha cây vụ đông, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Các loại cây trồng đã gieo trồng được: ngô 13.822 ha, giảm 14,5%; khoai lang 2.937 ha, giảm 22,4%; đậu tương 5.202,8ha, tăng 77%, lạc 449ha, tăng 91,6%, rau xanh các loại 2.500,2 ha, giảm 13,4% so cùng kỳ... Hiện nay thời tiết tiếp tục không mưa, các địa phương cần chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tận dụng các nguồn nước để có thể gieo trồng hết diện tích, đồng thời chăm sóc tốt diện tích đã gieo trồng và chuyển sang trồng các cây trồng thích hợp.

        Chăn nuôi gia cầm đã dần phục hồi sau dịch cúm, chăn nuôi gia súc tiếp tục phát triển. Tiến độ tiêm phòng, kiểm dịch cho đàn gia súc đợt II năm 2004 còn chậm, số gia súc được tiêm phòng đạt thấp: đàn lợn đạt 2,98%; đàn trâu bò đạt 7,68%; đàn chó đạt 4,78%. Trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra. Gần đây dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại ở một số tỉnh phía Nam, các địa phương cần tích cực và chủ động phòng ngừa.

        Sản xuất lâm nghiệp tháng 10-2004 dự tiến toàn tỉnh trồng được 641,4 ha rừng tập trung, đạt 77,7% kế hoạch. Hiện nay các đơn vị lâm nghiệp đã hoàn thành chăm sóc lần 1, chuẩn bị chăm sóc lần 2 cho 2.760,4 ha rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Sản xuất thuỷ sản trên địa bàn tiếp tục phát triển, hiện các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đang tập trung vào phòng trị bệnh cho cá và chuẩn bị thu hoạch. Riêng Chi cục Thuỷ sản đã sản xuất được 354 triệu con cá bột, 3,8 triệu cá hương, 1,1 triệu cá giống, chăm sóc tốt đàn cá bố mẹ.

        Về sản xuất công nghiệp, tháng 10-2004, sản xuất công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, tăng cao so cùng kỳ. Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 (không tính công nghiệp do ANQP và điện lực quản lý và 1 số chi nhánh doanh nghiệp) đạt 1.192 tỷ đồng, so tháng trước tăng 12,23% và so cùng kỳ tăng 20,12%. Trong đó, kinh tế Nhà nước thực hiện đạt 63 tỷ đồng, tăng 2,59%; kinh tế ngoài Nhà nước 244,3 tỷ, tăng 7,18% và khu vực FDI 884,7 tỷ, tăng 14,46% so tháng trước; so cùng kỳ lần lượt giảm 5,91%, tăng 95,92% và tăng 10,49%. Theo ngành Công nghiệp I so tháng trước: công nghiệp khai thác mở tăng 5,34%; công nghiệp chế biến tăng 12,25% và công nghiệp sản xuất phân phối nước tăng 2,93%; so cùng kỳ lần lượt giảm 33,82%; tăng 20,24% và 54,47%. Như vậy giảm chủ yếu so cùng kỳ ở ngành Công nghiệp khai thác mỏ, nguyên nhân chính là giá sắt thép, vật liệu xây dựng, tiền nhân công vẫn còn ở mức cao và lại tăng nhẹ nên các công trình xây dựng giãn tiến độ thi công, nhu cầu về vật liệu xây dựng giảm. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của khu vực kinh tế trong nước nhìn chung đều tăng so tháng trước và cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp của khu vực FDI đều đạt hoặc tăng hơn tháng trước. Công ty Toyota dự kiến sản xuất 855 chiếc ô tô các loại, tăng 32,76% so tháng trước nhưng giảm 24% so cùng kỳ; Công ty Honda sản xuất 53,1 ngàn chiếc xe máy, tăng 1,59% so tháng trước và 8,19% so cùng kỳ.

        Về xây dựng cơ bản, bước sang tháng 10-2004, thời tiết khô hanh, thuận lợi cho xây dựng nhưng giá nhân công cao, giá sắt thép tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao; công tác giải ngân, thanh quyết toán còn chậm nên tiến độ thi công xây dựng còn chậm. Tháng 10-2004, dự kiến vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Nhà nước địa phương quản lý thực hiện đạt 61,94 tỷ đồng, tăng 8,46% so tháng trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương uỷ quyền cho địa phương thực hiện đạt 5,58 tỷ, tăng hơn 18,5 lần; ngân sách địa phương quản lý đạt 47,84 tỷ, tăng 11,19% so tháng trước. Giá trị này được thực hiện chủ yếu từ các công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình giao thông (chiếm 33,2% tổng số). Nhằm đẩy nhanh công tác thanh quyết toán theo đúng khối lượng hoàn thành, UBND tỉnh đã kiên quyết thực hiện thanh toán theo đúng thẩm định và giá trị quyết toán; không phân bổ vốn kế hoạch cho các công trình, hạng mục công trình quyết toán chậm... Công tác thu hút vốn đầu tư từ đầu năm đến nay đạt được kết quả khá. 9 tháng năm nay đã có 19 dự án thuộc khu vực FDI đầu tư vào địa bàn tỉnh với số vốn đầu tư trên 130,3 triệu USD; trong đó đầu tư mới 73,3 triệu USD, bổ sung tăng vốn 57 triệu USD. Đầu tháng 10-2004, dự án du lịch dịch vụ Tam Đảo do Công ty TNHH Đá Quý thế giới làm chủ đầu tư đã khởi công xây dựng, tổng nguồn vốn 765 tỷ đồng, thời gian xây dựng là 2 năm. Về hoạt động dịch vụ, tháng 10-2004, hoạt động vận tải trên địa bàn vẫn phát triển ổn định. Vận tải hàng hoá dự kiến đạt 406,17 ngàn tấn, bằng 15,2 triệu tấn km, so tháng trước tăng 2,52% về tấn và 1,5% về tấn km; so cùng kỳ tăng 29,43% về tấn và 27,69% về tấn km. Trong đó, vận tải hàng hoá đường bộ so tháng trước tăng 3,42% về tấn và 4,08% về tấn km; so cùng kỳ tăng lần lượt là 35,58% và 48,28%. Doanh thu vận tải hàng hoá tháng 10-2004 ước đạt 14,4 tỷ, tăng 1,85% so tháng trước. Tháng 10-2004, vận tải hành khách trên địa bàn đạt 179,36 ngàn lượt hành khách, bằng 20,7 triệu hành khách km; so tháng trước tăng 2,37% về hành khách và 4,08% về hành khách km; so cùng kỳ tăng lần lượt là 44,48% và 57,96%. Doanh thu vận tải hành khách đạt 5,5 tỷ giảm 3,66% so tháng trước. Tháng 10-2004, tình hình lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn ổn định và tăng hơn. Tổng mức bán lẻ đạt 247,6 tỷ, tăng 1,68% so tháng trước. Nhìn chung tất cả các ngành, thành phần kinh tế đều có mức bán lẻ tăng. Thành phần kinh tế nhà nước thực hiện 21,14 tỷ, tăng 1,05%, kinh tế tư nhân 44,1 tỷ, tăng 0,68% và kinh tế cá thể 182,3 tỷ, tăng 99% so tháng trước. Do đã sang mùa đông, lượng khách tham quan du lịch đến địa bàn tỉnh giảm nên doanh thu của ngành khách sạn, nhà nước giảm 2,4% so tháng trước. Hoạt động xuất, nhập khẩu trong tháng 10-2004 tăng khá so tháng trước. Nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp xuất khẩu tăng như Công ty Honda Việt Nam, Giầy Phúc Yên; VinaKorea; Shinwon... Tổng trị giá hàng xuất khẩu đạt 15,58 triệu USD, tăng 11,56% so tháng trước và 114,13% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp nhà nước có kim ngạch xuất khẩu đạt 1,86 triệu USD, tăng 11,71% so tháng trước và 18,71% so cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 2,4 triệu USD, tăng lần lượt là 24,58% và 145,55%; các doanh nghiệp thuộc khu vực FDI đạt 11,3 triệu USD, tăng 9,12% so tháng trước và 139,24% so cùng kỳ. Tổng trị giá hàng nhập khẩu dự kiến đạt 27,8 triệu USD, giảm 8,02% so tháng trước và 13,1% so cùng kỳ; trong đó khu vực FDI chỉ nhập 26,3 triệu USD, giảm 7,89% so tháng trước và 10,01 so cùng kỳ.

        Tình hình giá cả hàng hoá  và dịch vụ trong tháng 10-2004 trên địa bàn tỉnh ổn định, giá một số hàng hoá cẫn giữ ở mức cao. Chỉ số chung giảm 0,09% so tháng trước và tăng 11,68% so cùng kỳ.

        Tháng 10-2004, thu ngân sách trên địa bàn tăng khá so tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản thu từ khu vực FDI, thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tăng. Tổng thu ngân sách dự kiến đạt 207,65 tỷ đồng , tăng 15,3% so tháng trước và 31,62% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến đạt 171,24 tỷ, tăng 41,24% so tháng trước và 8,45% so cùng kỳ. Tăng chi ngân sách chủ yếu do tỉnh tập trung chi cho xây dựng cơ bản, thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, hạng mục công trình theo khối lượng đã hoàn thành. Hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ. Hiện nay, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng lãi suất, mở chương trình khuyến mại... nhằm đẩy mạnh huy động vốn. Tính đến hết 30-9-2004 toàn ngành đã huy động được 2.226,5 tỷ đồng, tăng 19,9% so đầu năm; trong đó tăng cao hơn cả là tiền gửi bằng VND của các tổ chức kinh tế (50,84%) và tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ của dân cư (12,91%). Toàn ngành đã đẩy mạnh cho vay, đến hết tháng 9-2004 đã đạt được số dư nợ 3.692,4 tỷ, tăng 28,48% so đầu năm; trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 2.017,7 tỷ, tăng 38,77%; dư nợ trung và dài hạn đạt 1.400,2 tỷ, tăng 2,06% so đầu năm.

Tin: Đ.M.C

Các tin đã đưa ngày: