Ngày họp thứ hai (22-10-2004) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

25/10/2004
Ngày họp thứ hai (22-10-2004) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Ngày 22-10-2004, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Đình Dũng Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục họp nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tóm tắt ý kiến của đại biểu đã thảo luận ở tổ; nghe một số ngành: Thống kê, KH-ĐT, Tài chính, huyện Vĩnh Tường và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2005...

NGÀY HỌP THỨ 2 (22-10-2004) HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH ỦY
"Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TU,
Nghị quyết 03/NQ-TU và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội,
thu chi ngân sách năm 2004, phương hướng nhiệm vụ năm 2005"

        Ngày 22-10-2004, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Đình Dũng Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục họp nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tóm tắt ý kiến của đại biểu đã thảo luận ở tổ; nghe một số ngành: Thống kê, KH-ĐT, Tài chính, huyện Vĩnh Tường và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2005.

Sản xuất áo Jắc két ở Công ty Toàn Cầu Xanh.

        Kết luận hội nghị thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ đã khẳng định: về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2004, nền kinh tế tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao và khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

        Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ mới; Quy mô và chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được tăng cường, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có chuyển biến tích cực; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo được quan tâm (đến cuối năm 2004, tỉnh giải quyết việc làm cho 19.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn 7%); Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa thể thao được tăng cường; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn, củng cố, ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TU, do có sự đầu tư đúng hướng, sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, hai năm qua, kinh tế nông nghiệp của tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng: Nhịp độ tăng trưởng đạt cao, bình quân đạt 7,85%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước và vượt chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

        Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và thu, chi ngân sách năm 2005 và thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TU, Nghị quyết 03/NQ-TU trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2005, tỉnh xác định là "Năm huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH" với các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 13%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng trên 20%, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,5%, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 10%, sản lượng lương thực có hạt 40 vạn tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 180 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.957 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 557 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương 1.174 tỷ đồng, cơ cấu GDP (theo giá thực tế) công nghiệp, xây dựng 49,12, dịch vụ 29%. Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 21,9%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1.058%, số bác sĩ trên một vạn dân 4 bác sĩ, tỷ lệ hộ nghèo 6%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 25%, số lao động được giải quyết việc làm 20.000, tỷ lệ lao động được qua đào tạo 28%.

        Căn cứ vào kết luận của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và căn cứ vào điều kiện, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hàng năm, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU về công tác cán bộ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và thu, chi ngân sách năm 2005 và nhiệm vụ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2005 và năm 2010.

Tin, ảnh: Văn Hiên, Ngọc Thắng

Các tin đã đưa ngày: