Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước tăng 19,1%

08/10/2004
Năm 2004, sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và có sự tăng trưởng khá...

SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ƯỚC TĂNG 19,1%

      Năm 2004, sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và có sự tăng trưởng khá. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 4.768,5 ha, tăng 5,75% so với năm 2003. Diện tích ruộng trũng được chuyển mạnh sang nuôi 1 vụ cá + 1 vụ lúa; mô hình trang trại vừa và nhỏ kết hợp nuôi trồng thủy sản tăng; phong trào nuôi cá lồng tiếp tục phát triển, nhất là các vùng ven sông. Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 7.524 tấn, tăng 19,1% so với năm 2003. Các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản chủ yếu sử dụng các giống có năng suất cao và áp dụng kỹ thuật tiên tiến (theo kiểu công nghiệp, bán công nghiệp) trong thâm canh, chăm sóc. Các mô hình nuôi trồng giống thủy sản có giá trị cao được nhân rộng và đưa vào sản xuất đại trà như cá chim trắng, cá chình nước ngọt, cá rô phi đơn tính, cá sắc mục... Cơ sở nuôi các chình nước ngọt của Công ty Tân Đô Phát (Bình Xuyên) đã đi vào sản xuất ổn định. Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng đầu năm đạt 1.628 tấn, tăng 3,61% so với năm trước.

Tin: Trần Vinh

Các tin đã đưa ngày: