Chi nhánh Ngân hàng CSXH Phúc Yên: Phấn đấu tổng nguồn vốn đạt 12 tỷ đồng

08/10/2004
Đến hết tháng 9-2004, nguồn vốn của Chi nhánh đã tăng từ 6,1 tỷ đồng lên 8,6 tỷ đồng. Chi nhánh đã cho vay được 414 hộ nghèo với số tiền 1,6 tỷ đồng, bảo đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH Phúc Yên:

PHẤN ĐẤU TỔNG NGUỒN VỐN ĐẠT 12 TỶ ĐỒNG

Đến hết tháng 9-2004, nguồn vốn của Chi nhánh đã tăng từ 6,1 tỷ đồng lên 8,6 tỷ đồng. Chi nhánh đã cho vay được 414 hộ nghèo với số tiền 1,6 tỷ đồng, bảo đảm  nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Chi nhánh đã mở được 7 lớp tập huấn cho các tổ trưởng tổ vay vốn và các hộ vay với 186 thành viên tham gia. Bám sát các mục tiêu phát triển KT-XH của thị xã, Chi nhánh tập trung cho vay vốn vào các chương trình chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, lợn hướng nạc và gia cầm. Chi nhánh phấn đấu đến cuối năm 2004 có tổng nguồn vốn là 12 tỷ đồng.       

 Nguyễn Khuyến Hoàn

 

 

Các tin đã đưa ngày: