Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh: Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp

10/08/2020

Tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn tháo gỡ, vướng mắc cho các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Nghị quyết 07 đã mở rộng thêm đối tượng áp dụng, thống nhất quan điểm, cách hiểu và cụ thể hóa đối với điều kiện, nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, ngoài các đối tượng được áp dụng quy định tại Nghị quyết 50 thì hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật; các cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thực hiện đầu tư sản xuất, kinhh doanh trong cụm công nghiệp cũng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện khi các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng thực hiện hoàn thành nội dung hạng mục đề nghị hỗ trợ, phù hợp với nội dung hạng mục trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


Công ty TNHH may mặc Việt Thiên - cụm công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường
đang tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động,
với mức lương bình quân từ 5,5 – 6 triệu đồng/người/tháng

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 32 cụm công nghiệp với diện tích trên 687,7 ha. Tuy nhiên, đến nay, mới có 11/18 cụm công nghiệp, 555 dự án và cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh cá thể được cấp phép đầu tư và đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 7.600 lao động.

Để thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp và các doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động trong các cụm công nghiệp, những năm qua, cùng với thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Trung ương, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách riêng như: Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021; Quyết định số 31 của UBND tỉnh về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh với các mức hỗ trợ cụ thể cho việc lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng hệ thống điện nước, nhà điều hành...cho từng chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công Thương, việc đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện vẫn gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đơn cử như cụm công nghiệp An Tường, huyện Vĩnh Tường được thành lập từ năm 2013 với tổng diện tích 10ha. Từ nhiều năm nay, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Vĩnh Tường và xã An Tường đã tổ chức họp, thông báo và triển khai kiểm điểm việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng song hầu hết các hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp không hợp tác nên không thể bồi thường. Hay như tại cụm công nghiệp Đồng Văn, huyện Yên  Lạc, đến nay mới giải phóng được khoảng 11/20,48ha, số diện tích còn lại chưa được giải phóng mặt bằng do người dân đòi bồi thường với mức giá cao hơn quy định...Cùng với đó, thủ tục pháp lý, hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; việc thực hiện xử lý chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp; công tác quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và thu hút đầu tư; công tác thanh, kiểm tra khắc phục vi phạm các cụm công nghiệp còn nhiều bất cấp, thiếu đồng bộ...

Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2020 sẽ góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. 

Nguyễn Hân

Các tin đã đưa ngày: