Huyện Tam Dương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

20/07/2020

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, năm 2020, huyện dành trên 602,5 tỷ đồng cho đầu tư công. Trong đó, vốn đầu tư công ngân sách huyện hơn 99,2 tỷ đồng, vốn bổ sung từ ngân sách tỉnh trên 76,6 tỷ đồng và các nguồn khác hơn 426,6 tỷ đồng.

Đánh giá của UBND huyện, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các dự án chủ yếu là dự án hoàn thành, tiến độ triển khai dự án còn chậm do vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng và do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 6 tháng đầu năm 2020, các dự án đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh đã giải ngân khoảng 19 tỷ đồng, đạt 25%, dự kiến 9 tháng năm 2020 đạt 50% so với nguồn vốn được giao; các dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách huyện, xã giải ngân trên 110,7 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt thấp do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn có các khó khăn vướng mắc về nguồn gốc đất đai, giá đất để bồi thường, vướng mắc trong nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương chưa hiệu quả. 

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020 đúng tiến độ, thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung triển khai nhanh các quy trình, thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn. Thực hiện phân bổ hết nguồn vốn đến dự án đã có kế hoạch trong năm 2020; tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng, tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư; tiến hành thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời, tập trung quyết toán các dự án hoàn thành bảo đảm thời gian quy định; báo cáo điều chỉnh vốn kịp thời đối với những dự án dư kế hoạch vốn sau quyết toán hoặc những dự án không có khả năng giải ngân vốn trong năm. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán, đẩy mạnh giải ngân hết vốn năm 2020. Đến hết tháng 9/2020, các dự án mới chưa khởi công, dự án chuyển tiếp chưa có hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước, dự án được chuyển nguồn vốn kéo dài năm 2020 chưa giải ngân hết số vốn được giao, huyện kiên quyết thu hồi giảm chỉ tiêu kế hoạch để bố trí vốn cho dự án quan  trọng khác cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2020.

Hồng Yến  

 

Các tin đã đưa ngày: