Tăng cường quản lý, giám sát dự án sau cấp phép trong các khu công nghiệp

30/07/2020
Thời gian qua, việc kiểm tra, giám sát các dự án sau cấp phép được Ban Quản lý các khu công nghiệp chú trọng; đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như những vi phạm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Toàn tỉnh hiện có 18 khu công nghiệp với quy mô 5.228 ha, thu hút 368 dự án đầu tư. Trong đó, có 312 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (268 dự án FDI, 44 dự án DDI), giải quyết việc làm cho trên 94 nghìn lao động. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, dù chịu tác động không nhỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự kiểm soát tốt dịch bệnh của Chính phủ, của tỉnh, sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút thêm 37 dự án đi vào hoạt động, doanh thu các doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 1.480 tỷ đồng.


Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam hiện đang tạo việc làm cho hơn 2.300 lao động

Cùng với cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp luôn coi trọng công tác hậu kiểm, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các dự án sau cấp phép. Ban đã tổng hợp, rà soát, phân loại để theo dõi, kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng triển khai. Giai đoạn 2016- 2020, Ban đã thực hiện thu hồi, xóa tên 24 dự án, trong đó có 20 dự án FDI và 4 dự án DDI; thực hiện 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 221 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về việc chấp hành pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động và kịp thời nhắc nhở các doanh nghiệp vi phạm; có phương án xử lý, hạn chế vi phạm, bảo đảm sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Ban cũng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật lao động cho doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động, bảo đảm chính sách cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2020, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện cấp/cấp lại cho 478 giấy phép lao động; chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động người nước ngoài cho 169 lượt doanh nghiệp; tiếp nhận 14 nội quy lao động, 98 thang bảng lương, 19 thỏa ước lao động tập thể và 6 hồ sơ đề nghị thẩm định làm thêm giờ. Ngoài ra, Ban phối hợp với lực lượng an ninh kinh tế, công an các địa phương và các cơ quan liên quan có biện pháp bảo vệ các các khu công nghiệp, bảo đảm an ninh, ngăn chặn phòng ngừa tội phạm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm, doanh thu các dự án FDI tăng 5%, nộp ngân sách nhà nước trên 1.338 tỷ đồng, thu hút thêm khoảng 2.000 lao động; doanh thu các dự án DDI đạt 6.898 tỷ đồng, nộp ngân tăng 39% so với 6 tháng đầu năm.

Nguyễn Hân

Các tin đã đưa ngày: