Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

24/07/2020

Năm 2020, huyện Yên Lạc được phân bổ hơn 183,6 tỷ đồng vốn đầu tư công. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, có thêm nhiều công trình, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản; ngay từ đầu năm, huyện Yên Lạc đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, 6 tháng đầu năm, Yên Lạc đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm của 07 dự án; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tam Hồng; phê duyệt điều chỉnh nông thôn mới các xã Yên Đồng, Đại Tự, Yên Phương, Hồng Châu, Liên Châu, Hồng Phương, Trung Hà, Trung Kiên, Văn Tiến; xác định địa điểm xử lý chất thải rắn. Huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, tổ chức công bố công khai quy hoạch các đồ án được duyệt, cấp 18 giấy phép xây dựng nhà ở.


Dự án đường vành đai 3, đoạn Yên Lạc - Vĩnh Tường đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Cùng với đó, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 như: Dự án đường từ ĐT.305 cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương đi UBND xã Nguyệt Đức; đường vành đai 3 huyện Yên Lạc, tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi Tỉnh lộ 303. Cải tạo, nâng cấp đê Trung ương, đoạn từ Km17+950 - Km28+800. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 19 dự án do huyện làm chủ đầu tư, 30 dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 6 công trình do huyện làm chủ đầu tư, 14 công trình do xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ lập đề án công nhận các xã Đồng Văn, Tề Lỗ và Trung Nguyên là đô thị loại V, triển khai lập đề án thành lập thị trấn Tam Hồng.

Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung thực hiện các dự án phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết như: Dự án khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn do Công ty Quảng Lợi làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị Yên Lạc - Dragon City tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng do công ty TNHH thương mại Kết Hiền làm chủ đầu tư; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái Đầm Khanh, dự án khu đô thị PICENZA Yên Lạc, dự án khu đô thị Trung Nguyên và thị trấn Yên Lạc.

Tính đến 30/6/2020, Yên Lạc đã giải ngân được 56,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt xấp xỉ 31% kế hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn được giao trong năm 2020, UBND huyện Yên Lạc yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc bảo đảm tiến độ thi công đúng tiến độ. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng danh mục dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: