Vĩnh Tường: Tập trung khai thác tốt các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước

13/07/2020

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Tuy nhiên, nhờ tập trung khắc phục khó khăn và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nói chung, tăng thu ngân sách nói riêng, 6 tháng đầu năm, Vĩnh Tường cơ bản đạt chỉ tiêu ở hầu hết các khoản thu.

Thuế sử dụng đất là khoản thu đạt cao nhất cho ngân sách huyện trong 6 tháng đầu năm

Dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 là 624,7 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu được giao, từ đầu năm đến nay, cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tích cực cải cách hành chính. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường chống thất thu. Ước 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên trên địa bàn thực hiện đạt 565,3 tỷ đồng, đạt 90,5% so với dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số khoản thu tăng cao là: Thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách khác.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện, thu ngân sách trên địa bàn huyện cao chủ yếu là nhờ khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi đó, một số khoản thu cân đối chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách còn đạt thấp, nhất là thu ngoài quốc doanh chỉ đạt 43%; thu thuế trước bạ đạt 36,7% dự toán năm. Căn cứ theo tình hình thực hiện thu 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, dự kiến các khoản thu cân đối chi thường xuyên trên địa bàn huyện sẽ hụt thu 35.610 triệu đồng.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, khai thác triệt để mọi nguồn thu, tích cực thu các khoản thuế, phí, nhất là các khoản thu còn tồn đọng. Cùng với đó, tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thu thuế, cải thiện môi trường kinh doanh và các giải pháp chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách.

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: