Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,9%/năm

08/07/2020

Bước vào thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết bất thường, dịch bệnh xảy ra trên cả cây trồng, vật nuôi, giá cả thị trường nông sản không ổn định… Song nhờ vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh, ngành Nông nghiệp đã tạo bước đột phá mạnh mẽ với sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu, nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất, đưa tốc độ tăng GRDP nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 bình quân ước đạt 1,93%/năm.

Nhiều cánh đồng đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất ở tất cả các khâu, từ làm đất đến thu hoạch

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, ước năm 2020, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 145 triệu đồng/ha, thu nhập đạt 65 triệu đồng/ha, tăng khoảng 6% so với năm 2015. Trong chăn nuôi, quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước tăng 1,2 lần so với năm 2015 với nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn như: Chăn nuôi lợn tại các xã thuộc huyện Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã thuộc huyện Tam Dương và Tam Đảo; chăn nuôi bò sữa tại huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo...

Bên cạnh đó, hầu hết các chỉ tiêu về giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017-2019 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng thu nhập/ha đất trồng trọt đạt 5,49%; tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi đạt 5,4%; tăng thu nhập từ sản xuất thủy sản đạt 5,0%; tăng thu nhập trên 1ha đất rừng sản xuất đạt 5%. Riêng tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy sản đạt trên 16,5% trong khi mục tiêu đề ra là chỉ là trên 4%. Tỉnh cũng đã hoàn thành kế hoạch thí điểm dồn thửa, đổi ruộng tại 2 xã Ngũ Kiên và Cao Đại của huyện Vĩnh Tường với kết quả giảm 74% tổng số thửa, trung bình mỗi hộ giảm 4,7 thửa so với trước khi dồn thửa đổi ruộng.

Nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc cũng là một trong những điểm sáng về chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 112/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 18 sản phẩm được công nhận đạt chất lượng sản phẩm OCOP. Tỉnh đang phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% số huyện hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có một số xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít; đất đai manh mún nên việc liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi sản phẩm còn hạn chế; kinh tế hợp tác xã, trang trại tuy đã có một số mô hình mang lại hiệu quả nhưng chưa nhân rộng được nhiều; việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm rất khó khăn, hạn chế về nguồn lực và đầu tư kinh phí, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tạo nhiều sản phẩm phù hợp với lợi thế và đáp ứng nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và các thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa, xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản có thế mạnh, tiến tới xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh... Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản trong giai đoạn 2020 - 2025  bình quân đạt từ 1,5 - 2%/năm.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: