Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách

06/07/2020

Nửa đầu năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện mục tiêu kép là vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa duy trì, triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng trưởng âm và đây cũng là lần đầu tiên kinh tế Vĩnh Phúc có mức tăng trưởng âm kể từ năm 2010 đến nay.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 53.849 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng giảm 5,2%; ngành dịch vụ giảm 4%, ngành nông – lâm nghiệp, thủy sản tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng trưởng âm của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông – lâm, thủy sản tăng 1,02%; khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 9,65%; khu vực dịch vụ giảm 28%.

Còn đối với nhiệm vụ thu ngân sách, tính đến 29/6, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 13.815 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa đạt 12.586 tỷ đồng, bằng 42% dự toán.

Năm 2020, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu GRDP tăng từ 8-8,5%, tổng thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng. 

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra, tại hội nghị cán bộ bàn các giải pháp cấp bách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ngày 20/6/2020, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì quan điểm chống dịch Covid-19 như giai đoạn đầu “chống dịch như chống giặc”, đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực để tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và thẩm định dự án ở các sở; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai; kiểm điểm trách nhiệm của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất đấu giá, đất phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, giải quyết dứt điểm các khoản chi đã có trong kế hoạch, chi chuyển nguồn.

Thực hiện các nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia, người lao động có trình độ cao sớm quay trở lại làm việc; tìm phương án cung cấp nguồn nguyên vật liệu ổn định cho các doanh nghiệp sản xuất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm; khôi phục các loại hình dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm kích cầu du lịch…

Trong lĩnh vực đầu tư công, thu hút đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; xử lý thu hồi vốn các dự án chậm tiến độ để chuyển cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư trong trình giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai.

Đặc biệt, để khẳng định quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao, ngay tại hội nghị cán bộ bàn các giải pháp cấp bách thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2020, lãnh đạo 9 huyện, thành phố đã ký cam kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó, quyết tâm sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng, tăng thu ngân sách; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt từ 80% trở lên.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: