Lập Thạch: Bàn giao 91,8% diện tích giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án

18/06/2020

Xác định công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò tích cực, là điều kiện quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, thời gian qua, UBND huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các địa phương quyết liệt vào cuộc, triển khai hiệu quả công tác này.

Ông Phạm Văn Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Giai đoạn 2015 – 2020, toàn huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng 140 dự án, số diện tích phải thu hồi là 120,76 ha của hơn 10.000 chủ sử dụng đất. Đến nay, số diện tích đã thực hiện thu hồi và bàn giao mặt bằng đạt 91,8%. Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, huyện được đầu tư xây dựng đúng và trước tiến độ như: Đường từ nút giao Văn Quán đi cầu Phú Hậu, đường từ tỉnh lộ 307 đi Hồ Vân Trục, đường 24m từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch, khu công viên quảng trường huyện, vườn hoa Ngô Gia Tự ...

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng nhiều và trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất, lại chịu ảnh hưởng của cơ chế chính sách, thị trường, phong tục tập quán từng vùng nên thời gian qua, việc giải phóng mặt bằng cho một số dự án còn gặp không ít khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm khi thực hiện các chính sách về giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý đất đai để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: