Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020

15/06/2020

Năm 2020, Vĩnh Phúc phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 32.360 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 28.320 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tăng thu ngân sách. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng thu ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm mới đạt khoảng 41% so với dự toán.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Cục thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai gia hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thành lập tổ công tác đánh giá tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để có các giải pháp hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dịch bệnh. Đến nay, Cục thuế đã tiếp nhận gần 570 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất với số tiền được gia hạn gần 270 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/6, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 12.999 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán, trong đó thu nội địa đạt 11.446 tỷ đồng. Ước 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 13.862 tỷ đồng, đạt 41% so với dự toán năm 2020 và giảm 1.791 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân khiến thu ngân sách của tỉnh giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người dân. Nhiều doanh nghiệp đã phải giãn, giảm, dừng ca sản xuất để kéo dài thời gian hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động do khó khăn cả nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, một số doanh nghiệp đóng góp chủ lực cho ngân sách tỉnh như: Công ty Toyota Việt Nam, công ty Honda Việt Nam, công ty Piaggio Việt Nam đều tạm dừng hoạt động từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2020 để phòng chống dịch. Riêng đối với lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ do các nhà hàng, khách sạn, nhất là khu du lịch, dịch vụ tại Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải, Đầm Vạc,... đều đóng cửa dừng hoạt động, làm giảm tới 80% doanh thu của ngành du lịch.

Theo đánh giá của Cục thuế tỉnh, năm 2020, Vĩnh Phúc rất khó hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Dự kiến, thu nội địa giảm trên 4.000 tỷ đồng, tương đương với 15% dự toán được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Chính phủ về tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Cùng với đó, tỉnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng dần tỷ trọng thu nội địa, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư, bảo đảm chi trả nợ, chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; kiểm soát bội chi, nợ công theo mục tiêu đề ra.

Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, Cục thuế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, bảo đảm đưa vào quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh. Xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý kê khai thuế, quản lý tất cả các nguồn thu trên phần mềm quản lý thuế tập trung. Rà soát, phân tích và phân loại nợ thuế, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ và xác định rõ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19./.

Phúc Thành

 

Các tin đã đưa ngày: