Phấn đấu gieo trồng 48.000 ha cây hằng năm trong vụ Mùa, vụ Đông 2020

15/05/2020

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Mùa và vụ Đông đạt 48.000 ha, trong đó, riêng vụ Mùa đạt 32.000 ha; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 170.050 tấn; tổng giá trị sản xuất trong 2 vụ đạt 2.500 – 2.600 tỷ đồng - đây là những chỉ tiêu được ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc đặt ra trong kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng15/5 cho thấy: Mặc dù tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ 70% giá giống lúa chất lượng và trợ cước, trợ giá một số giống lúa chất lượng cho các xã miền núi, hỗ trợ cơ giới hóa vào sản xuất và các địa phương vẫn nỗ lực giữ ổn định diện tích trà lúa mùa sớm song do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, đặc biệt, từ giữa đến cuối tháng 8, nhiệt độ luôn ở mức cao khiến khả năng thụ phấn của một phần diện tích lúa vụ Mùa bị ảnh hưởng. Năng suất lúa Mùa đạt 52,41 tạ/ha, giảm 0,76% so với cùng kỳ; sản lượng đạt hơn 125.000 tấn, bằng 91% kế hoạch.

Đối với sản xuất vụ Đông 2019, tổng diện tích gieo trồng chỉ đạt hơn 15.000 ha, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số loại cây trồng  vẫn cho năng suất cao như: Cây ngô đạt gần 47 tạ/ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ; khoai lang tăng 3,5%, lạc tăng 18%... góp phần đưa tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 1.150 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khiến diện tích các loại cây trồng hầu hết chưa đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra trong kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 đó là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa tập trung, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, từng bước xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Tuyên truyền mở rộng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; khuyến khích tổ chức, cá nhân thuê ruộng, gom ruộng, tạo khối lượng hàng hóa lớn, sức cạnh tranh cao để xây dựng mô hình cánh đồng lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng loại cây trồng gắn với dồn thửa, đổi ruộng và liên kết sản xuất theo chuỗi.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: