Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư

28/04/2020

Hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung ương, những năm qua, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động và tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2019, cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội của Vĩnh Phúc có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, đó là tăng nguồn vốn tín dụng, vốn của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước và giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cụ thể, trong giai đoạn này, tỷ trọng vốn đầu tư khu vực nhà nước giảm từ 25% năm 2015 xuống còn 15% năm 2019. Nguồn vốn đầu tư khu vực dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục tăng, chiếm 45% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Riêng nguồn vốn khu vực đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong năm 2019 và chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 43% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh năm 2019, cao hơn 1% so với khu vực ngoài nhà nước và cao hơn 28% so với khu vực Nhà nước. Điều này đã minh chứng Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Dự kiến giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt khoảng 171,58 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 8,1%/năm, đạt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đề ra. Nguồn vốn này được sử dụng chủ yếu cho đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, giúp tỉnh dần hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Phúc đạt chuẩn loại I, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành khoảng 260-280 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Để mở rộng thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn, tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào vốn ngân sách tỉnh và sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, thời gian tới, tỉnh tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch phân bổ, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công. Ưu tiên nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm theo danh mục đã xác định, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, dự án công viên, khu vui chơi giải trí, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nước sạch nông thôn. Tích cực thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, huy động tối đa nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển theo Luật Đầu tư công và linh hoạt sử dụng nguồn vốn này cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tránh chồng chéo, lãng phí. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút nguồn xã hội hóa như hợp tác PPP, nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, người dân. Coi trọng việc xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội có khả năng thu hồi vốn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án đã giao nhưng không triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Quản lý chặt chẽ việc phê duyệt dự án, tránh đầu tư tràn lan, không hiệu quả, tránh hiện tượng "quy hoạch treo", "dự án treo" gây lãng phí tài nguyên.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, Vĩnh Phúc sẽ tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Tích cực kêu gọi và sử dụng hiệu quả vốn ODA cho lĩnh vực xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cho các chương trình phát triển y tế cộng đồng, công tác bảo vệ môi trường và nâng cao mức sống của người dân. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề tỉnh có lợi thế như: Cơ khí chế tạo các loại phụ tùng ô tô, xe máy; các dự án phát triển du lịch, khu vui chơi giải trí; các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; dự án công nghiệp công nghệ cao, các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực...

Đặc biệt, tỉnh sẽ kiện toàn, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách; kịp thời thay thế các đơn vị tư vấn không đủ năng lực. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc kế hoạch tiến độ của dự án được giao quản lý, chú trọng đến chất lượng và hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giám sát đầu tư theo quy định. Xây dựng và thực hiện cơ chế để tăng cường giám sát cộng đồng với các hoạt động đầu tư từ ngân sách và có nguồn gốc ngân sách; triển khai công tác giám sát cộng đồng ở tất cả các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác này.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: