Vĩnh Phúc dành gần 16 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua giống lúa chất lượng cao sản xuất vụ Mùa năm 2020

27/04/2020

Nhằm từng bước đưa các giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Hỗ trợ giống lúa chất lượng vụ Mùa năm 2020.

Theo đó, tỉnh sẽ dành gần 16 tỷ đồng để hỗ trợ các giống lúa chất lượng cao như giống lúa BC15, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, ADI28, DQ11 và DT39 Quế Lâm. Tổng diện tích hỗ trợ hơn 14.000 ha.  Mức hỗ trợ  không quá 70% kinh phí mua giống, lượng giống hỗ trợ không quá 50kg/ha.

Để việc triển khai hỗ trợ giống lúa chất lượng cao đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ số lượng và chất lượng giống. 

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: