Cục Thuế tỉnh: Nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước

23/04/2020

Năm 2020, trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Thuế với tâm thế chủ động, quyết liệt điều hành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm đã bám sát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đôn đốc thu nộp thuế đạt kết quả tích cực. Kết thúc quý I, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 7.990 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả tích cực như:  Thu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6.240 tỷ đồng, tăng 17%; thu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 320 tỷ đồng, tăng 8%; thu các doanh nghiệp nhà nước địa phương 16 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế mùa dịch Covid – 19 tại Cục Thuế Vĩnh Phúc

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Đó là tham mưu UBND tỉnh triển khai gia hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm giúp người nộp thuế ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn. Đồng thời, khẩn trương đánh giá những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình thu ngân sách của tỉnh. Cục Thuế đã thành lập Tổ công tác đánh giá tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước do dịch Covid-19 để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị theo từng địa bàn quản lý tiến hành đánh giá, đưa ra các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, chủ động trong điều hành, cân đối thu chi ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững.

Năm 2020, Vĩnh Phúc được Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa 29.350 tỷ đồng. Kết thúc quý I, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 7.990 tỷ đồng, đạt 27,2% so với dự toán. Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế tiếp tục tập trung thực hiện tốt mô hình quản lý thuế theo chức năng, giảm tối đa các thủ tục hành chính thuế. Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế, phân tích và phân loại nợ thuế để triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ, đặc biệt phân tích rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp; xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước. Tích cực hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế,  cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để có các giải pháp hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất cho những tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế. Cục Thuế tỉnh cũng đã giao các Chi cục Thuế hướng dẫn, hỗ trợ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giảm thuế của cá nhân kinh doanh riêng lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do thay đổi doanh thu vì tác động của dịch.

Thu Hạnh

Các tin đã đưa ngày: