Vĩnh Phúc đầu tư xây kết cấu hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp

15/04/2020

Hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, những năm qua, Vĩnh Phúc đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, hạ tầng cung cấp điện, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế, hạ tầng thương mại, du lịch được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện. Cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

Năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho 9/9 huyện, thành phố. Đến nay, toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh đã được lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Giai đoạn 2011-2019, toàn tỉnh đã đầu tư 114.538 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó có 49.473 tỷ đồng nguồn vốn khu vực nhà nước và 65.065 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Các cấp, các ngành đã chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án được giao, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; chủ động, tích cực trong khai thác các nguồn vốn, đặc biệt là công tác xã hội hoá đầu tư và vận động thu hút vốn ODA. Đến nay, lĩnh vực hạ tầng đô thị đã thu được những kết quả quan trọng, toàn tỉnh hiện có 26 đô thị, trong đó thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II giữ vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa, chính trị của tỉnh; thành phố Phúc Yên là đô thị loại III; có 12 thị trấn là đô thị thuộc huyện, 12 xã là đô thị loại V. Dân số đô thị của tỉnh khoảng 447.582 người, đạt tỷ lệ 40,2%.

Được đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo
có thay đổi lớn về d
iện mạo đô thị 

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng khu vực đô thị, 10 năm qua, tỉnh đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. 97,2% đường trục xã và đường từ trục trung tâm hành chính đến đường huyện, 85,6% đường trục thôn, liên thôn, 84% đường ngõ xóm và 76,3% đường trục chính giao thông nội đồng được xây dựng; 100% kênh loại I, II và 95% kênh loại III được kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, hàng trăm phòng học và các công trình phụ trợ được cải tạo, nâng cấp, từng bước chuẩn hóa, góp phần nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 450/495 trường; hơn 300 nhà văn hóa và sân thể thao thôn được xây dựng. Kết cấu hạ tầng thương mại được hoàn thiện và đồng bộ, đã có 32 chợ được xây mới, 30 chợ được cải tạo, nâng cấp; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy cập Internet cho tổ chức, cá nhân. 

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đầu tư, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 khu công nghiệp, quy mô 5.228 ha và 18 cụm công nghiệp với diện tích trên 376 ha; có 10 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, gồm 2 dự án FDI và 8 dự án DDI. Trong năm 2019, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Bá Thiện với tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II – giai đoạn 2 với diện tích 58,8ha; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp Bá Thiện II, Tam Dương II khu A, Bình Xuyên và Bình Xuyên II. 

Đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của thời đại công nghệ 4.0 và xây dựng chính phủ điện tử, những năm qua, tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin. 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, kết nối Internet, cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; phát triển hệ thống thư điện tử, các ứng dụng quản lý, điều hành, các trang thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, một cửa hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được nâng cấp và triển khai tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 137 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  Hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển ổn định, dịch vụ đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hiện có 11 doanh nghiệp hoạt động bưu chính với 169 bưu cục, điểm phục vụ; có 5 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, 3 nhà cung cấp dịch vụ Internet. Năm 2019, các doanh nghiệp viễn thông đã phát triển mới 325 trạm BTS nâng tổng số trạm BTS lên 2.560 trạm; hiện số lượng thuê bao Internet đạt 170.000 thuê bao; tỷ lệ phổ cập điện thoại thông minh - smartphone trên địa bàn tỉnh đạt 75%.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, UBND tỉnh giao các sở ngành, địa phương rà soát quy hoạch các ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm nguồn lực, tính khả thi và hiệu quả các công trình, dự án kết cấu hạ tầng. Chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai theo đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các nguồn vốn xã hội hóa và nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: