Đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp

11/03/2020

Để thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Trong đó, tỉnh đã chỉ đạo triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 và thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn ghi mã ngành cấp 4 trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tỉnh đã công bố 64 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp và công bố công khai nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, góp phần giảm chi phí khởi sự doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh. Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn và giải đáp pháp luật về quy trình thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp, các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động…

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại trang website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến để khuyến khích, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện đăng ký qua mạng. Việc làm này đã góp phần giảm thời gian và chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện mức thu phí mới theo Thông tư 47 của Bộ Tài chính; thực hiện thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 150.000 đồng/lần, giảm 62,5% so với quy định trước đây. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng giảm 50% so với quy định, còn 1,5 ngày làm việc; thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án theo Luật Đầu tư từ 25 ngày làm việc còn 20 ngày làm việc. Các cấp, ngành liên quan trong tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, ngân hàng trong thực hiện các thủ tục kê khai thuế, công khai tài khoản ngân hàng nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, năm 2019, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư cho 115 dự án. Trong đó, cấp mới cho 70 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 56 lượt dự án FDI; cấp mới cho 45 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án DDI. Đến nay, toàn tỉnh có 1.147 dự án còn hiệu lực, gồm 759 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 86.367,7 tỷ đồng và 388 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ USD.

Hồng Yến