100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng Internet

10/03/2020

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính thuế; đồng hành hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn, thời gian qua, ngành Thuế đã cắt giảm tối đa các thủ tục, mẫu biểu về khai các loại thuế; giảm thời gian kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng tại trụ sở người nộp thuế từ 60 ngày làm việc xuống còn 40 ngày; tập huấn, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng.

Đến nay, 100% doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp DDI đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet, trong đó có 99% doanh nghiệp đang hoạt động đã thực hiện nộp thuế vào ngân sách Nhà nước bằng phương pháp điện tử.

Thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong công tác thực hiện kê khai - nộp thuế - hoàn thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi và môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Lâm Hải