21 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được đánh giá, phân hạng

05/03/2020

Chiều 5/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tập trung hỗ trợ các dự án phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng nhằm tiêu chuẩn hóa các sản phẩm hiện có; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; giúp đỡ các chủ thể OCOP về quy trình, thủ tục để được đánh giá, xếp hạng sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chí đánh giá, xếp hạng tại Quyết định số 1048 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh có 46 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình, 21 sản phẩm có hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, quy định tại Quyết định số 1047 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của Tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình đã chấm 8 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao, 10 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao và 3 sản phẩm đạt chất lượng 2 sao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là tỉnh có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, Chương trình OCOP chính là động lực để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để thể hiện được tiêu chuẩn vừa được Hội đồng cấp tỉnh công nhận. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về các sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: