Vĩnh Phúc phấn đấu tổng thu ngân sách đạt gần 102.250 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2022

18/02/2020

Theo nhận định của UBND tỉnh, Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và khu vực. Cùng với đó, những diễn biến khó lường về dịch bệnh, những khó khăn, phức tạp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và  sự chuyển hướng hoạt động để được hưởng ưu đãi thuế của các doanh nghiệp đang đóng góp chủ lực cho ngân sách tỉnh cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và nỗ lực vượt khó, dự kiến giai đoạn 2020-2022, tổng thu ngân sách của Vĩnh Phúc sẽ đạt khoảng 102.248 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 89.408 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.840 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển. Thực hiện tốt Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn ODA. Tăng cường khai thác các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, nguồn thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, lãng phí gây nợ đọng xây dựng cơ bản; đổi mới, thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính trong thu nộp ngân sách. Đặc biệt, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, vừa thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển giá, trốn thuế; đổi mới, áp dụng các biện pháp, kỹ năng quản lý nợ thuế, cưỡng chế thi hành chính sách thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế./.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: