Năm nay, Vĩnh Phúc sẽ thu hồi trên 233ha đất để triển khai 116 công trình, dự án

07/01/2020

Để có quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ thu hồi 233,85ha đất  cho thực hiện 116 công trình, dự án.

Theo thống kê của UBND tỉnh, trong số 9 huyện, thành phố, huyện Bình Xuyên có số dự án và diện tích đất cần thu hồi, giải phóng nhiều nhất với 26 dự án, 50,39ha. Thành phố Phúc Yên 6 dự án, 45,21ha; huyện Tam Đảo 14 dự án, 27,85ha; huyện Lập Thạch 17 dự án, 21,71ha. Riêng huyện Vĩnh Tường năm nay không có dự án nào xin chấp thuận thu hồi đất.

Tương tự như các năm trước, 233,8ha đất cần thu hồi trong năm nay chủ yếu dành để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình văn hóa, thể thao, đất ở, xây dựng các khu, cụm công nghiệp...

Theo đánh giá của các địa phương, việc thu hồi, bồi thường, giải phóng được quỹ đất trên là không dễ, do đó, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, ngay từ đầu năm, các địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, công bố công khai các quy hoạch, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, huy động sự tham gia vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong công tác này để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là các đề xuất, kiến nghị của người dân liên quan đến đất đai, tránh gây bức xúc kéo dài.

Đặc biệt, để siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ thu hồi danh mục 112 công trình, dự án với diện tích 225,75ha do hết năm 2019, các công trình, dự án này vẫn chưa được triển khai hoặc không còn nhu cầu thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 49 của Luật Đất đai năm 2013.

Việc chủ động quỹ đất và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm sẽ tạo tiền đề quan trọng để các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Dự kiến năm nay, Vĩnh Phúc sẽ có nhiều công trình, dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Điều này không chỉ tạo thuận lợi, diện mạo mới về hạ tầng cơ sở cho các địa phương mà còn góp phần quan trọng để tỉnh cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị theo đúng lộ trình đề ra.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: