Huyện Yên Lạc: Thu ngân sách vượt xa chỉ tiêu giao

02/01/2020

Đi qua năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Yên Lạc tiếp tục có nhiều khởi sắc. Ngoài chỉ tiêu về tỷ lệ sinh con thứ 3 không đạt, địa phương đạt và vượt 13 chỉ tiêu quan trọng, trong đó, vượt xa nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 300,9 tỷ đồng, tăng 236% dự toán năm, trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng cao như: Tiền thuê đất tăng 963%; thu tiền sử dụng đất tăng 444%..

Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, địa phương đã tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chức năng như Thuế, Kho bạc Nhà nước thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế.

Năm 2020, huyện Yên Lạc phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 174 tỷ đồng, tăng 40% so với dự toán tỉnh giao. Để đạt mục tiêu này, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế. Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình. Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế cho các doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế và thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nộp như: gửi thông báo, điện thoại, cưỡng chế tài khoản, hóa đơn. Đồng thời theo dõi sát tình hình phát sinh các nguồn thu liên quan đến đất đai, nhất là thu tiền sử dụng đất qua đấu giá đất, mua bán, chuyển nhượng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư.

Bảo Chi

Các tin đã đưa ngày: