Năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch ước đạt trên 21,1 tỷ đồng

06/12/2019

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, tổng vốn kế hoạch đầu tư công bố trí cho lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trên 22 tỷ đồng cho 6 dự án. Đến hết tháng 10/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải ngân đạt hơn 10,7 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch.

Số vốn còn lại chưa giải ngân tập trung ở 2 dự án: Hệ thống chiếu sáng từ Nhà lão thành cách mạng đi thôn Gốc Duối, đập tràn, khu vực hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên; dự án quyết toán tu bổ, tôn tạo đền thờ Đức Bà, thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương giai đoạn 2.  

Ước năm 2019, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải ngân đạt hơn 21,1 tỷ đồng, bằng 95,7% kế hoạch.

Năm 2020, nguồn vốn đầu tư công UBND tỉnh giao cho lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến trên 23,6 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào một số dự án: Hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Khu du lịch Đại Lải; đường nối từ Hồ Sơn, xã Hợp Châu đến đường Quang Hà, hồ Xạ Hương; cải tạo cảnh quan suối Mơ khu du lịch Tam Đảo…

Ngọc Minh