Để Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát huy hiệu quả

26/11/2019

Sau 8 năm thực thi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vẫn phổ biến ở nhiều cấp độ và ngày càng phức tạp. Trong khi đó, cơ chế, biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa đủ mạnh, bao quát, kịp thời để làm chỗ dựa tin cậy cho người tiêu dùng.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác
thanh, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ trên thị trường

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giai đoạn 2011 – 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Theo đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra hơn 16.440 vụ, với tổng số tiền xử phạt, nộp ngân sách nhà nước trên 14,3 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết 55 vụ phản ánh, kiến nghị về chất lượng hàng hóa, giá cả, chế độ bảo hành sản phẩm, an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn: Chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mặc dù đã ban hành đồng bộ nhưng có những quy định còn chưa được thực thi, chưa thực sự đi vào cuộc sống; không có bộ phận và cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ người tiêu dùng và kỹ năng tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trong việc nâng cao kiến thức pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chính quyền cấp cơ sở  vẫn chưa chủ động trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong khi đó, kinh phí bố trí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn ít, nhận thức của một bộ phận người tiêu dùng về quyền lợi còn hạn chế; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tinh vi hơn. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vẫn chưa ý thức được trách nhiệm của mình hoặc vì cái lợi trước mắt vì cái lợi trước mắt cố tình phớt lờ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh khiến người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm quyền lợi. 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, vừa qua, Sở Công thương đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cùng với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp, ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng và tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ... Trọng tâm là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; tổ chức trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, hàng giả, hàng kém chất lượng... ảnh hưởng đến người tiêu dùng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hướng thủ tục đơn giản, thuận tiện; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải.

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: