Doanh thu từ các dịch vụ vận tải, thương mại tăng cao

14/09/2004
Tháng 8-2004, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh đạt 19,92 tỷ đồng, tăng 2,49% so với tháng trước và tăng 46,97% so với cùng kỳ 2003, các mặt hàng như mũ bảo hiểm, sách vở, đồ dùng, quần áo… cho học sinh trong tháng 8 tăng cao...

DOANH THU TỪ CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI, THƯƠNG MẠI TĂNG CAO

     Tháng 8-2004, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh đạt 19,92 tỷ đồng, tăng 2,49% so với tháng trước và tăng 46,97% so với cùng kỳ 2003, các mặt hàng như mũ bảo hiểm, sách vở, đồ dùng, quần áo… cho học sinh trong tháng 8 tăng cao. Các đơn vị tham gia kinh doanh do có sự chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng nên không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Tổng mức bán lẻ tháng 8 đạt 238,13 tỷ đồng, tăng 1,49% so tháng trước và 9,77% so cùng kỳ. Nhìn chung tất cả các ngành, các thành phần kinh tế đều có mức bản lẻ tăng so với tháng trước, trong đó kinh tế nhà nước đạt 208,39 tỷ, tăng 3,05%; kinh tế tư nhân 317,82 tỷ, tăng 1,37% và kinh tế cá thể 1.333,62 tỷ, tăng 1,33%. Tổng giá trị hàng nhập khẩu dự kiến đạt 24,73 triệu USD, giảm 4,23% so với tháng trước, giảm 5,83% so cùng kỳ.

     Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng khá, tốc độ dư nợ cao hơn tốc độ huy động vốn, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Tính đến hết 31-7-2004, toàn ngành Ngân hàng đã huy động được 2.071,1 tỷ đồng vốn, tăng 9,57% so với đầu năm. Toàn ngành đã đẩy mạnh cho vay, đến hết tháng 7-2004 số dư nợ cho vay đạt 3.445,54 tỷ đồng, tăng 19,89% so với đầu năm.

Tin: Khánh Linh
Báo VP 

Các tin đã đưa ngày: